Biopsija grlića Materice u anesteziji sa PH nalazom

biopsija grlica materice

 

*ŠTA JE BIOPSIJA MATERICE?

Biopsija materice je ginekološka intervencija koja se obavlja na grliću materice. Biopsijom je moguće potvrditi postojanje prekanceroznih promena u ranom stadijumu i na vreme početi sa lečenjem.

 

*KADA JE POTREBNO URADITI BIOPSIJU MATERICE?

Ginekolog odlučuje o potrebi za biopsijom materice posle obavljenog kolposkopskog pregleda i na osnovu rezultata PAPA testa. Ukoliko je nalaz atipičan, utvrđeno je postojanje ranica na grliću materice, uočljive su neravne i nepravilne promene, iznad nivoa sluzokože, biopsija sa pato-histološkim nalazom je od izuzetne važnosti za određivanje daljeg toka lečenja.

 

*KAKO IZGLEDA INTERVENCIJA?

Biopsija se radi u lokalnoj anesteziji, tako da je praktično bezbolna intervencija. Uz pomoć specijalnih instrumenata uzima se uzorak tkiva (na onim mestima gde su prisutne promene) i zatim se šalje na pato-histološku analizu na osnovu koje se preduzimaju dalje mere lečenja.

SVAKA PROMENA KOJA JE DIJAGNOSTIKOVANA  U RANOJ FAZI I NA VREME PREDUZETO ODGOVARAJUĆE LEČENJE, MOŽE BITI POTPUNO IZLEČENA.

Cena: 25000 din.

Ginekološke Intervencije