Dijadinamičke struje (DDS)

 

Dijadinamičke struje predstavljaju vrstu elektroterapije koja koristi niskofrekventne impulsne struje (frekvenca je između 50 i 100 Hz). Terapija se određuje individualno, najčešće u seriji 10-15 tretmana.

Primena dijadinamičkih struja je indikovana kod sledećih bolesti i stanja:
- cervikalni i lumbalni sindrom
- artritisi i artroze
- neuritis, neuralgija
- ukočenost zglobova (posttraumatske kontrakture)
- povrede mekih tkiva (kontuzije, distorzije, subluksacije)
- poremećaji periferne cirkulacije

Terapija dijadinamičkim strujama je kontraindikovana u sledećim slučajevima:
- zapaljenje i tromboza dubokih vena
- krvarenje i sklonost ka krvarenju
- maligni tumori
- febrilna stanja
- trudnoća
- dekompenzovana stanja (srca, pluća, jetre, bubrega)

Cena: 900 din.

Fizikalna Terapija