Dilatacija Cervikalnog Kanala

 

Dilatacija cervikalnog kanala se može obavljati kao samostalna intervencija ili kao uvod i priprema za operativne zahvate kada je potrebna prohodnost cervikalnog kanala za uvođenje hirurških instrumenata i obavljanje intrauterine operacije.

▪ Kao samostalna intervencija širenje (dilatacija) cervikalnog kanala se obavlja u sledećim slučajevima:
stenoza cervikalnog kanala posle nekih operacija na grliću materice
primarna dismenoreja
konglutinacija cerviksa (slepljivanje grlića) sa hematometrom (nakupljanje krvi u materici) ili kad postoji piometra (nakupljanje gnoja u materici)

▪ U ostalim slučajevima  prethodi drugim intervencijama, kao što su:
prekid trudnoće (abortus)
eksplorativna kiretaža
biopsija endometrijuma
amputacija grlića materice
histeroskopija
histerosalpingografija
persuflacija jajovoda

▪ Veoma je bitno iskustvo i znanje lekara, čime se bitno smanjuje mogućnost za nastanak komplikacija, od kojih su najčešće:
perforacija uterusa (materice)
▫ infekcija
▫ insuficijencija unutrašnjeg ušća materice, kada dolazi do kidanja mišićnih vlakana grlića usled suviše brze i grube dilatacije.

Ginekolog posle detaljno obavljenog pregleda predlaže obavljanje ove intervencije na osnovu kliničke slike i dobijenih rezultata.
Intervencija se obavlja u anesteziji.

Cena: 15000 din.

Ginekološke Intervencije