Dr Anđela Petrović - Milinković

 

Specijalnost: Ginekologija i akušerstvo, citolog-citoskriner

Edukacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

doktor andjela petrovic milinkovic

Radno iskustvo

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd od 1997. godine Lekar specijalista ginekologije i akušerstva
Privatna praksa u nekoliko ordinacija od 1996. godine
DZ ’Palilula, Beograd
Lekar specijalista ginekologije i akušerstva

Institut za ginekologijju i akušerstvo – Klinički centar Srbije, Beograd
Obavezan lekarski staž (jedna godina volontiranja)
Specijalizacija ginekologije i akušerstva

Publikacije

Stručni tekstovi za sajt  www.21dan.com
Kongresi

– Međunarodni kongres perinatologije u Ohridu 2005.g.
– 15.Internacionalni kongres Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju u Berlinu 2007.g.
– Evropski kongres perinatologije u Istambulu 2008.g.
– Internacionalni kongres citologije u Edinburgu 2010.g.
– Seminar Evropskog udruženja za kontracepciju 2009.g.u Beogradu, i Litvaniji 2011.g.
– 17. Internacionalni skup Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju, Milano, 2011.g.
– Menopauzalna medicina-izazovi i mogućnosti, Slovenija 2012.g.
– 12. Evropski kongres adolescentne i dečije ginekologije,Bugarska, 2011.g.
– 37. Evropski kongres citologije,Hrvatska, 2012.g.
– 5. Kongres perinatalne medicine jugoistočne Evrope,Grčka 2013.g.
– 18.Svetski kongres Kontroverze u Ginekologiji,Akušerstvu i Infertilitetu,Austrija,2013.g.
– 16.Svetski kongres ginekološke endokrinologije,Italija,2014.g.

– Mnogobrojni kongresi iz oblasti malignih bolesti genitalnog trakta i dojke kod žena ,preventive, kontracepcije, operativnih zahvata, terapijskih procedura, perinatologije, humane reprodukcije, steriliteta, HIV, HPV, seksualno prenosivih infekcija, dijagnostike i lečenja u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori.