Doc. dr Borko Josifovski, specijalista opšte i interne medicine, kardiolog

 

Specijalnost: Opšta i interna medicina, kardiologija

Edukacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1981. god.

borko josifovic

Radno iskustvo:

– 1981-1982. Centar za sportsku medicinu (Omladinska zadruga, Beograd)
– 1983-1984. Specijalni Zavod za decu i omladinu (Petrovac na Mlavi)
– 1984-2007. Gradski Zavod za hitnu medicinsku pomoć (Beograd)
– 2007-2008. Kardiohirurški Centar (Kartum, Sudan)
– 2009. Specijalna Bolnica Ostrog (Beograd)
– 2009. Medicinska Akademija Beograd (US Medical School)

Stručna usavršavanja:

Formalno obrazovanje:

– 1987. Specijalizacija iz opšte medicine
– 1991. Subspecijalizacija iz kardiologije
– 1992. Magisterijum iz kardiologije
– 1997. Doktorat iz kardiologije
– 2002. Specijalizacija iz interne medicine
– 2009. Docentura na Medicinskoj akademiji

Neformalno obrazovanje:

– 2002. Promovisanje u Mentora za urgentna stanja u kardiologiji (Medicinski fakultet u Beogradu)
– 2006. Završen Kurs za organizovanje službe urgentne medicine u slučaju masovnih nesreća i prirodnih katastrofa(MASHAF-Izrael)
– 2006. Završen Kurs za instruktora Evropskog Reanimacionog Centra za osnovnu životnu potporu sa upotrebom automatskog defibrilatora