Doktor Katarina Kulić
Specijalista ginekologije i akušerstva 

doktor katarina kulić

 

Dr Katarina Kulić

Rođena 1974. godine

Medicinski fakultet  upisala 1993. u Nišu, završila 1999 . Nostrifikovala diploma za EU 2OO3.

Specijalista ginekologije i akušerstva od 2oo7. Akreditovani supervizor iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji od 2012.

Od 2014. licencirana za: ultrasonografsku dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, sa primenom hemodinamskih doplerskih merenja, 3D i 4D primenjenu ultrasonografiju  kao i ultrasonografiju dojki i abdomena.