Puk. dr Ljubodrag Minić, neurohirurg

 

Specijalnost: Neurohirurgija

Edukacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 1983. god.

doktor ljubodrag minic

Radno iskustvo:

– 1991. Lekar u Klinici za neurohirurgiju.
– 2005. Načelnik prvog odeljenja Klinike za neurohirurgiju.
– 2006. Načelnik drugog odeljenja Klinike za neurohirurgiju.

Stručna usavršavanja:

– 1991. Položen specijalistički ispit iz neurohirurgije u VMA.
– 1990. Klinički centar Ljubljana: Cerebrovaskularna hirurgija.
– 2005. Univerzitet u Pragu: Neurohirurška primena UZ aspiratora.

Članstva

– 2005. Svetska federacija neurohirurških udruženja
– 2000. Evropska Asocijacija neurohirurga
– 1991. Udruženje neurohirurga Srbije i SLD-a

Publikacije:

– Ukupno 33 rada, (2 puta prvi autor)

Recenzirani radovi:

– Koautor u 17 recenziranih radova u stručnim časopisima:
– U 1 radu u međunarodnom časopisu
– U 16 radova u nacionalnom časopisu

Radovi na skupovima:

– Ukupno 16 radova na stručnim skupovima:
– 3 izlaganja na međunarodnom skupu
– 13 izlaganja na nacionalnom skupu (2 kao prvi autor)