Dr Marina Vasić Prelić

 

Specijalnost: Gastroenterologija

Edukacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

doktor marina vasic prelic

Radno iskustvo:

U okviru svakodnevnog rada sa ambulantnim pacijentima obavlja:

  1. Fizikalne preglede pacijenata,
  2. Interpretira dijanostička i laboratorijska ispitivanja
  3. Donosi odluke i u skladu sa tim preporuke za terapiju ili dalja klinička ispitivanja.
  4. Interpretira EKG zapise, spirometriju,
  5. Radi ultrazvučne preglede srca, štitaste žlede i abdomena.
  6. Interpretira 24 časovni Holter EKG monitoring kao i 24h Holter krvnog pritiska.
  7. Izvodi testove fizičkim opterećenjem-ergometrija.
  8. Sprovodi preoperativne pripreme pacijenata pred hirurške intervencije kao i praćenje post-operativnog toka operisanih pacijenata sa komorbiditetima iz oblasti interne medicine.
  9. Uvodjenje i praćenje pacijenta na oralnim antikoagulantnim preparatima kao i primena novih antikoagulacionih lekova.

U svakodnevnom radu odluke donosi u skladu sa postojećim nacionalnim ili Evropskim vodičima dobre kliničke prakse.

Obrazovanje:
- Specijalizacija interrne medicine, Medicinski fakultet u Beogradu
Položila specijalistički ispit iz oblasti interne medicine 07.11.2005
- Ministarstvo Zdravlja RS, Beograd
Položila državni ispit Sep. 27. 2000. godine ispred stručne komisije Ministarstva Zdravlja.
- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Diplomirala na Medicinskom fakultetu i stekla zvanje doktora medicine 31.03. 1999. godine

Stručna usavršavanja:
- Završena škola ultrasongrafije srca sa položenim verifikacionim ispitom
- Zavšena škola ultrasonografije abdomena i štitaste žlezde sa verifikacionim ispitom
- Edukacija iz kardiopulmonalne reanimacije sa verfikacionim ispitom
- Aktivno i pasivno učešće na brojnim domaćim i stranim kongresima i stučnim sastancima.

Profesionalna članstva:
- Aktivni član srpskog lekarskog društva
- Član Evropske asocijacije kardiologa
- Član Američkog udruženja kardiologa
- Član Amričkog udruženja gastroeterologa