Dr Maša Radivojević

 

Specijalnost: Plastična i rekonstruktivna hirurgija

Edukacija: Medicinski fakultet u Beogradu

doktor masa radivojevic

Radno iskustvo

- Od 2008. godine Opšta bolnica Medical Centar
Specijalizant plastične i rekonstruktivne hirurgije
- Od 2005. do 2008. godine Opšta bolnica Medical Centar
Lekar opšte prakse

Obrazovanje

- Medicinski fakultet u Beogradu, 2004. godine
- Specijalističke akademske studije iz endokrinologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 2005. Godine
- Specijalizacija iz plastične i rekonstruktivne hirurgije, KCB, 2008. Godine

Publikacije

- ’Rekonstrukcija defekta kože na nosu’

Stručno usavršavanje u inostranstvu

- Bogenhausen Academic Teaching Hospital, Department of Plastic, Reconstructive, Hand and Burn Surgery, 2010. godine
- Klinički centar Ljubljana, odeljenje za Plastičnu i Rekonstruktivnu hirurgiju, 2011. godine

Edukacije

- Sertifikat PRP metode, 2013. Godine
- Sertifikat Anti Aging programa sa primenom Botoxa i filera, 2013. Godine
- Sertifikat primene Mezoniti, 2013. Godine

Kongresi

- X Svetski kongres plastičnih hirurga, 22.05.2010. godine
- Dva studentska kongresa na Ohridu i u Kairu, 2003. godine