Doktor Milorad Damjanović internista kardiolog

doktor milorad damjanovic

 

Medicinski fakultet u Beogradu 1974,

Posledipl.studije iz Kardiologije, Med.fak.Beograd, 1977-1979,

Magistarska teza iz Kardiologije, Medicinski fakultet u Beogradu 1980,

Specijalizacija iz Interne medicine, Interna klinika ,,B“, Medicinskog fakulteta u Beogradu 1978-82,

Subspecijalistički ispit iz Kardiologije, Vojnomedicinska akademija Beograd, 1999,

Doktorska disertacija iz Kardiologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1986.

 

AKADEMSKA KARIJERA

DOCENT Vojnomedicinske akademije za predmet Interna medicina 1992,

VANREDNI PROFESOR Vojnomedicinske akademije za predmet Interna medicina 1998,

REDOVNI PROFESOR Vojnomedicinske akademije za predmet Interna medicina 2005,

Visiting profesor na Med.fakultetu u Beogradu,poslediplomske studije na Katedri Kardiologije u neprekidnom trajanju od 1993 do 2011,

Redovni profesor interne medicine na Medicinskom Fakultetu  Vojnomedicinske akademije 2006-2011.

Mentor, komentor, član i predsednik Komisija za odbranu više magistarskih teza i doktorskih disertacija na VMA, Medicinskom fakultetu u Beogradu i Nišu,

Dugogodišnji predsednik ispitne komisije VMA za polaganje specijalističkog ispita iz Interne

Medicine i subspecijalističkog ispita iz Kardiologije,

Aktivno učestvovao na svim mediteranskim, evropskim i svetskim kongresima iz Kardiologije u poslednjih 30 godina,

Objavio 204 naučna i stručna rada, od toga jednu knjigu/jedini autor/22 poglavlja u knjigama/od kojih su 10 u univerzitetskim udžbenicima/. U 38% objavljenih radova u celini je jedini i pravi autor.

PROFESIONALNA BIOGRAFIJA

- Opšta bolnica u Užicu................................................................................................................... 1974

- Direktor Zavoda za kardiovaskularnu rehabilitaciju ,,Zlatar“, Nova Varoš

- Nastavne baze Med.fak. u Beogradu za posledipl.studije iz Kardiologije ..................................1984-85

- Načelnik Vazduhoplovnomedicinskog instituta JNA,Beograd....................................................1985-88

- Zamenik Načelnika Klinike za Kardiologiju VMA.......................................................................1998-06

- Načelnik Specijalističke poliklinike VMA........................................................................................2005

- Zvanični kandidat za Načelnika VMA.............................................................................................2005

- Dugogodišnji profesor Kardiologije na Vojnomedicinskoj akademiji

Član Kardiološke sekcije SLD od 1974.Član evropskog udruženja kardiologa /ESC/.Član internacionalnog udruženja i federacije kardiologa /ISFC/.Član Naučno-nastavnoh veća VMA u neprekidnom trajanju od 1992 do 2011.Član Odbora za medicinsko-biološke nauke Ministarstva odbrane republike Srbije.

Nosilac je posebnog priznanja Medicinskog fakulteta u Beogradu za veliki doprinos u naučnom projektu univerzitetskog udžbenika ,,KARDIOLOGIJA 2000“,za unapređenje medicinske nauke i obrazovanja.

Nosilac je posebnog priznanja: Gramate njegove svetosti Patrijarha srpskog G.Pavla,na doprinosu od velikog značaja na unapređenju medicinske nauke i obrazovanja.

DODATNA EDUKACIJA : studijski boravci u kraćim vremenskim intervalima na univerzitetskim kardiološkim klinikama u Sieni,Zirihu,Stokholmu,Parizu.

Vanredno unapređen u čin PUKOVNIKA srpske vojske 1993.

Govori engleski i nemački jezik.