Doktor Petar Šuntov

doktor petar suntov

 

• Medicinski fakultet univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju, R.Makedonija
• Specijalizacija iz Ginekologije i Akušerstva na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, položen specijalistički ispit 17.04.2014 godine
• Specijalistički staž obavljen u KGA KCS
• Škola ultrazvuka KGA KCS u Beogradu
• Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju u Beogradu
• Škola Citologije (Ginekološke Citodijagnostike), u KGA „Narodni Front“
• Skola UZ dojke u ginekologiji  i akuserstvu u KGA KCS


RADNO ISKUSTVO:
• Lekar opšte prakse u trajanju od 2 godine i 3 meseca
• Specijalistički staž iz Ginekologije i akušerstva, u periodu 2010-2014, KGA KCS Beograd
• Specijalista Ginekologije i akušerstva u poliklinici „Gracia Medika“
• Specijalista Ginekologije i akušerstva u DZ „Simo Milošević“, Banovo Brdo, Beograd, u trajanju od godinu dana.
• Trenutno zaposlen kao Specijalista  Ginekologije i akušerstva u DZ Zvezdara , Beograd