STEVAN  JOKIĆ

doktor stevan jokic

 

Specijalnost: Hirurg - subspecijalista onkologGlavna specijalnost u onkološkoj hirurgiji:
- Karcinom štitaste žlezde
- Karcinomi dojke
- Melanom
- Mekotkivni tumori


Ustanova u kojoj radim:
- 2017 g. Profesionalno usavršavanje na univerziteskoj klinici u Essenu kod akademika Henninga Drallea
- Od 2014 godine magistar medicinskih nauka
- 2012 godine bio na profesionalnoj edukaciji u MD Anderson, Houston, Texas, SAD
- Od 2010 godine subspecijalista- onkolog
- Od 2002. godine zaposlen u IORS-u kao specijalista opšte hirurgije
- Od 2002 godine specijalista opšte hirurgije
- 1997 godine započeo specijalizaciju iz opšte hirurgije na VMA, Beograd
- 1996 godine završio medicinski fakultet univerziteta u Beogradu    

Koautor u većem broju stručnih radova i učesnik većeg broja skupova zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem kao i učesnik međunarodnih kongresa sa oralnim prezentacijama