Profesor Doktor Zoran Matović

doktor zoran matovic

 

Prof.dr Zoran Matović je rođen 05.09.1948. u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio ga 1973. Specijalizaciju iz opšte hirurgije u Hirurškom odeljenju Medicinskog centra „Dr Mihajlo Ilić“ u Kragujevcu završio je 1980 u Drugoj hirurškoj klinici u Beogradu, kod prof.dr Bore Vujadinovića.

1973. Медицински факултет, Универзитет у Београду Медицина

1981. Медицински факултет, Универзитет у Београду Хирургија Магистратура

1988. Медицински факултет, Универзитет у Београду Медицина Диплома

1989. Редовни професор Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу

1991. Медицински факултет, Универзитет у Београду Медицина Специјализација

2001. Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу Хирургија Докторат

Istraživačkim radom dr Z.Matović počeo je da se bavi još za vrene specijalizacije kada je učestvovao radeći eksperimente na svinjama u naučnom projektu „Jednoslojna digestivna sutura“ pod rukovodstvom prof.dr Ljubiše Tomića na Prvoj huirurškoj klinici u Beogradu (1979-1980). Projekat je doneo značajno osavremenjivanje hirurške tehnike u digestivnoj hirurgiji. Od 1983. Pod rukovodstvom prof.dr Aleksandra Markovića sprovodi naučno istraživanje iz oblasti bilijarne hirurgije što ima za rezultat odbranu magistarske teze pod nazivom ’’Značaj anatomskih odnosa i varijeteta u hirurškom lečenju oboljenja organa biliopankreasne regije i duodenuma’’ 1988. u Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Posle istraživačkog rada na planu hirurgije jednjaka, kardije i želuca koji je sproveo uz mentorstvo prof.dr Zorana Gerzića i prof.dr Aleksandra Markovića sledila je odbrana doktorske disertacije sa temom ’’Uzroci popuštanja šavova kod operativnih zahvata na želucu’’ 1991. u Medicinskom fakultetu u Beogradu. Završio je subspecijalizaciju iz hirurgije jednjaka kod prof.dr Zorana Gerzića u Beogradu (1985-1986). Boravio je na stručnom usavršavanju iz hirurgije jednjaka i kardije u Padovi (Italija) gde mu je mentor bio prof.dr Alberto Perrachia. Usavršavao se i na polju hirurške endoskopije kod prof.dr Ivana Matka u Kliničkom centru u Ljubljani.

Osnivač je prvog i jedinog Odseka za hirurgiju jednjaka i kardije van Beograda pri Hirurškoj klinici u Kragujevcu. Osnivač je prvog Endoskopskog kabineta gastroenterologije u unutrašnjosti. Uveo je u hirurgiju Kragujevca ekstenzivne intervencije u onkološkom lečenju malignoma želuca, kardije i jednjaka. Učestvovao je kao ezofagealni hirurg na mnogim okruglim stolovima u zemlji i inostranstvu (Lisabon, Milano, Atina, Solun, Zagreb, Ljubljana). U svojoj hirurškoj praksi zastupao principe jednoslojne digestivne suture i uveo upotrebu ’’staplera’’ u praksu Hirurške klinike u Kragujevcu. Rezultat tih istraživanja je monografija „Dehiscencije šava kod operacija na želucu“,(Svetlost.Kragujevac.1995.) koja je namenjena specijalistima hirurgije i drugim medicinarima. Koautor još u izdanjima koja su imala za temu Hirurgiju dijafragme (u izdanju Udruženja hirurga Jugoslavije) i Biliopankreatičnu hirurgiju (u izdanju EDS). Član je EDS (European Digestive Surgery), udruženja kardiotorakalnih hirurga SLD-a Srbije,  svetskog i evropskog udruženja traumatologa. Bio je dugogodišnji je urednik ’’Medicinskog časopisa’’ podružnice SLD-a u Kragujevcu i jedan od urednika časopisa ’’Medicus’’ Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. U više saziva bio je član Upravnog odbora Hirurške sekcije SLD-a. Dobitnik je više diploma, zahvalnica i plaketa za uspešan rad u SLD-u.

Bio je načelnik Hirurškog odeljenja »B“ a potom i načelnik odeljenja Gastrointestinalne hirurgije. Bio je  kandidovan za člana Medicinske akademije nauka 2000. od strane Hirurške sekcije SLD-a. Obavljao je funkciju direktora Operacionog bloka KBC-a Kragujevac. Bio je šef  Katedre za kliničku i eksperimentalnu hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, šef  Katedre za hirurgiju osnovnih studija medicine i šef  Katedre za specijalizaciju opšte hirurgije. Bio je predsednik Saveta za zdravstvo GO GSS u Kragujevcu, zatim član Stručnog veća za medicinske i prirodne nauke Univerziteta u Kragujevcu. Bio je predsednik Upravnog odbora i predsednik Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

2005. u Parizu u okviru Tempus projekta Evropske Unije na usavršavanju iz oblasti resekcija i transplantacija jetre gde su mu mentori bili  prof.dr Anri Bizmut i prof.dr Daniel Kasten u Bolnici Pol Brus-Vilžuif. Sada trenutno radi na Hirurškoj klinici KC Kragujevac. Pisao je u nekoliko navrata članke i studije na Autor je i koautor više knjiga na tu temu: autor je „Istorije kragujevačke hirurgije“ (2002), potom koautor „Hronike hirurgije Srbije“ (2002) i „Kragujevcu na dar“ (2008

2010. je dobitnik priznanja „Slovo ljubve“ koje dodeljuje kulturno-istorijski centar „Srpska kruna“ a od iste institucije laureat je ordena „Sv.Kozme i Damjana“ I reda za uspehe na polju izdavaštva iz istorije medicine i Kragujevca. Skupština grada Kragujevca mu je 2011. dodelila Đurđevdansku nagradu za uspehe na polju medicine.