Elektroterapija


Elektroterapija je jedna od najčešćih metoda lečenja u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji.
Sastoji se u primeni električne energije (struje) putem aparata. Izbor struja zavisi od njihovog delovanja i rezultata koji treba postići. Elektroterapijom se može smanjiti bol (analgetsko dejstvo), smanjiti ukočenost, otok i spazam mišića, izazivaju se kontrakcije mišića u slučajevima kada to voljno nije moguće, povećava se prokrvljenost tkiva, dolazi do širenja (dilatacije) krvnih sudova, ubrzava se obnavljanje (regeneracija) perifernih nerava i zarastanje kostiju kod preloma.


U kojim slučajevima se primenjuje elektroterapija?

Najveća primena i odlični rezultati elektroterapijom se postižu kada su u pitanju:
- bolovi u vratnom i lumbalnom delu kičme
- bol u ramenima i laktu
- povrede mišića i ligamenata
- sportske povrede
- izvrtanja i uganuća zglobova
- artritis i artroze


Kako se sprovodi elektroterapija?

Na povređenu i bolnu regiju postavljaju se terapijske elektrode, čiji broj zavisi od veličine mesta koje treba tretirati. Na elekto aparatu se podešava frekvencija i amplituda na osnovu postavljene dijagnoze.
Tokom terapije pacijent ima osećaj prijatnosti i blagog mravinjanja, bez bolova.


Da li se elektroterapija može primenjivati i sa nekim drugim metodama?

Posle obavljenog kliničkog pregleda, lekar određuje optimalnu terapiju za svakog pacijenta posebno.
Najbolji rezultati se postižu kombinovanjem elektroterapije sa drugim metodama, kao što su: magnetoterapija, laser, ultrazvučna terapija.

BROJ TERAPIJA ODREĐUJE FIZIJATAR ZA SVAKOG PACIJENTA POSEBNO NA OSNOVU KLINIČKOG PREGLEDA I POSTAVLJENE DIJAGNOZE.

Cena: 900 din.

Fizikalna Terapija