Fizijatrija

 

 

Fizijatrija Beograd
 
    U okviru fizikalne medicine bavimo se lečenjem i rehablitacijom raznih oboljenja i urođenih anomalija i deformiteta, kao i povreda.