Hirurgija rekonstrukcija šake

 

URODJENE ANOMALIJEPolidaktilija - označava postojanje prekomernog prsta, najčešće malog prsta ili palca. Lečenje je isključivo hirurško i preporučuje se u prvoj godini radi postizanja optimalne funkcije šake.

- Sindaktilija - srasli prsti nastali intrauterino. Najčešče 3 i 4 prst, a može biti kompletna ili inkompletna. Leči se u periodu od 1. Do 4. Godine u zavisnosti od tipa sindaktilije. Hirurški tretman podrazumeva odvajanje spojenih prstiju i rekonstrukciju defekta multiplom „ Z“ plastikom i autotransplantatima pune debljine.

KOMPRESIVNI SINDROMI-

SINDROM KARPALNOG TUNELA - kompresije n. Medianusa - nerv je komprimovan u koštano – mišično - vezivnom kanalu. Češči je kod žena, u trudnoći, reumatoidni artritis. Simptomi su bol, parestezije i hipostezije u predelu prva tri prsta.

Terapija - leči se hirurški, u regionalnoj anesteziji, kroz rez u predelu ručnog zgloba, čime se nerv oslobađa i nestaje bol.

Oporavak - operacija traje trideset minuta i bolnica se napušta istog dana. Konci se skidaju nakon deset dana.

 

MALLET FINGER / čekićast prst - nastaje zbog rupture pripoja tetive za distalnu falangu. Lečenje – imobilizacija prsta u hiperekstenziji u trajanju od osam nedelja.

TRIGGER FINGER - otežano ispravljanja prsta pri zvučnom fenomenu škljocanja. Operativno lečenje je prosta incizija dela tetive i oporavak je momentalan.

DIPITRENOVA KONTRAKTURA - pojava čvorastih struktura na dlanu, koje se kasnije šire i formiraju trake, fiksiraju kožu iznad njih i ponekad deformišu prst. Hirurški tretman je u lokalnoj anesteziji i podrazumeva ekciziju izmenjene formacije.

 

POVREDA ŠAKE

Povreda kostiju - zglobova - tetiva

Cena: 400 - 800 eur

POVEĆANJE GRUDI UGRADNJOM IMPLANTATA