Hirurška korekcija podvaljka sa liposukcijom

 

LIPOSUKCIJA VRATA I ZATEZANJE KOŽE VRATA

Cilj - poboljšanje oblika donje trečine lica i vrata - uklanjanje masnog tkiva ispod donje vilice i brade

Operativna tehnika - kroz manje ubodne incizije ispod donje ivice brade izvrši se infiltracija fiziološkog rastvora sa anestetikom i adrenalinom, a potom tankim kanilama (promera 3 mm) izvrši se aspiracija masnog tkiva.

Trajanje procedure i anestezija - lokalna anestezija u trajanju od 20 min.

Oporavak - nakon dva – tri dana ukljanja se elastični zavoj kao i povratak uobičajnim aktivnostima.

KOREKCIJA BRADE –UVUČENA BRADA

Cilj - korekcija uvučene brade ugradnjom silikonskog implantata

Operativna tehnika - rezom kroz sluznicu unutrašnje strane donje usne, formira se prostor za za postavljanje lučnog silikonskog implantata.

Trajanje intervencije i anestezija - operativni zahvat traje oko 30 minuta i izvodi se u lokalnoj anesteziji.

Oporavak - konci se sami resorbuju.

Cena: 1000 eur

POVEĆANJE GRUDI UGRADNJOM IMPLANTATA