Kineziterapija


Kineziterapija se primenjuje u cilju lečenja i osposobljavanja pacijenata sa bolovima i posle doživljenih povreda. To je vrsta lečenja gde se pokretima može uticati lokalno (poboljšanje funkcionalnosti lokomotornog sistema), refleksno (vežbanjem jednog dela refleksno dolazi do uticaja na kontralateralni deo tela i kada je u stanju mirovanja, čime se poboljšavaju metabolizam i cirkulacija) i na opšte stanje organizma (poboljšanje aktivnosti pluća, srca, krvnih sudova).

Šta se postiže kineziterapijom?

- korekcija deformiteta i položaja tela
- bolja koordinacija i ravnoteža tela
- povećanje snage i elastičnosti mišića
- poboljšana pokretljivost zglobova
- smanjenje bolova
U našoj poliklinici kineziterapija se kombinuje sa aparaturnim fizikalnim procedurama, kako bi  na što brži način postigli zadovoljavajuće rezultate i olakšali tegobe našim pacijentima.

KINEZITERAPIJA SE ODREĐUJE INDIVIDUALNO, U ZAVISNOSTI OD OPŠTEG STANJA ORGANIZMA PACIJENTA I REGIJE KOJU TREBA TRETIRATI.

 

 

Cena: 900 din.

Fizikalna Terapija