Klasična masaža Savski Venac Beograd

 


Klasična masaža se primenjuje u fizikalnoj terapiji kao dopunska metoda koja koristi mehaničku energiju. Kombinacijom sa drugim fizioterapijskim procedurama i prema utvrđenim indikacijama postižu se odlični rezultati u rehabilitaciji pacijenata.


Postoje različite vrste klasične manuelne (ručne) masaže:

MEDICINSKA MASAŽA (primenjuje se kod različitih oboljenja u sklopu fizikalne terapije)
SPORTSKA MASAŽA (doprinosi povećanju telesnih sposobnosti kod sportista)
HIGIJENSKA MASAŽA (nega tela, poboljšanje zdravlja)


Klasična masaža može biti:

umirujuća masaža – primena: pojačan tonus mišića, bolna stanja
nadražajna masaža – primena: atrofija mišića


Efekti klasične masaže su opšti i lokalni.


Opšti efekti:

osećaj smirenosti i opuštenosti
otklanjanje umora
temperatura tela se povećava za nekoliko stepeni


Lokalni efekti:

mehaničko čišćenje (masažom se uklanjaju površinske mrtve ćelije kože)
pojačana prokrvljenost (hiperemija) utiče na bolju snabdevenost hranljivim materijama i kiseonikom, kao i na eliminaciju štetnih sastojaka i ugljen – dioksida iz krvi
zategnuta, elastična koža

Masaža podrazumeva primenu različitih masažnih hvatova.
▪ Uvek treba početi i završiti masažu sa blagim zahvatima.


Osnovni potezi (zahvati) su:

Glađenje (effleurage) koje može biti: površinsko, duboko i obuhvatno glađenje.
Trljanje (friction): utiče na poboljšanje cirkulacije, resorpciju patoloških promena u tkivima
Gnječenje (petrisage): deluje na mišiće, eliminiše štetne materije, ublažava otoke..,
Lupkanje (tappotement): dovodi do bolje ishrane tkiva, priliva krvi i kontrakcije mišića
Vibracije (vibration): reflektorno dejstvo

Masažni pokreti se prema protokolu izvode u smeru toka limfe prema najbližim limfnim žlezdama. Limfne žlezde se ne masiraju.

 

 

 

 

 

 

Fizikalna Terapija