Konsultacija ginekologa za terapiju

 

▪ Standardni ginekološki pregled podrazumeva pregled ginekologa, ginekološki ultrazvuk, uzimanje briseva, PAPA, VS, kolposkopski pregled.

▪ Posle dobijenih rezultata, ukoliko postoje određene promene koje je potrebno lečiti, pacijentu se zakazuje konsultacija kod ginekologa za terapiju.
Terapija se određuje individualno u zavisnosti od uzroka nastanka patološkog stanja.
▪ Lečenje može biti farmakološko – primena lekova (saniranje infekcija, regulisanje menstrualnog ciklusa, hormonska terapija...), dodatne dijagnostičke procedure, hirurški zahvat...
Kontrolni pregled kod ginekologa se obavlja posle sprovedene terapije.
Prevencija podrazumeva odlazak na ginekološki pregled dva puta godišnje, kako bi se smanjio rizik za nastanak težih bolesti i u cilju očuvanja zdravlja žene.

Cena: 1000 din.

NOVO U POLIKLINICI
GRACIA MEDIKA

REZULTATI PAPA TESTA
bez čekanja▪ POSLE OBAVLJENOG GINEKOLOŠKOG PREGLEDA U NAŠOJ POLIKLINICI, UKOLIKO SU VAM REZULTATI NEOPHODNI ODMAH, UZ LEKARSKI IZVEŠTAJ MOŽETE DOBITI I  REZULTATE PAPA TESTA.

GRACIA GINEKOLOŠKI PAKET PREGLEDA