Obrada opekotina

 

Lečenje akutnih rana opekotina

 

 

  
 
    LEČENJE AKUTNIH RANA –  Svaka rana promera veća od 1 cm zahteva pregled hirurga, naročito ako je locirana na licu, vratu i šakama zbog stvaranja ožiljaka koji mogu da deformišu funkciju okolnih struktura.

DEKUBITUS –  Najćešće lokalizacije su krsni deo, peta, sedalni deo, bok itd.

Tretman – u opštoj anesteziji. Rekonstruktivna hirurgija raspolaže tehnikama za rešenje dekubita.

LEČENJE OPEKOTINA

Previjanje –  nikad ne previjati narodnim lekovima. Opekotine  su vrlo spečificne povrede i koristi se veliki broj medicinskih preparata koje najbolje poznaju lekari plastčari.

OPERACIJE OPEKOTINA

Kod opekotina koje zahvataju više od 15% od ukupne telesne površine, preduzima se operativno lečenje.

Tretman – otklanjanje izgorelog tkiva i prekrivanje autotransplantatima tj. sopstvenom kožom  sa druge regije koja zarasta za dve nedelje i sprečava infekciju.  Za opekotine je neophodno dugotrajno previjanje i upotreba specijalizovanih preparata u sterilnim uslovima. Lokalna ili opšta anestezija u zavisnosti od  opečene regije.

Cena: 10000 - 20000 din.

POVEĆANJE GRUDI UGRADNJOM IMPLANTATA