MEDIKAMENTOZNI ABORTUS

PREKID TRUDNOĆE UPOTREBOM TABLETEMedikamentozni prekid trudnoće je postupak kojim se primenom medikamenata (lekova)
obavlja prekid patološke ili neželjene trudnoće.
▪ Pre nego odluke kojom će se utvrditi mogućnost da se bezbedno primeni abortivna pilula
neophodan je ginekološki pregled pacijentkinje koji podrazumeva detaljnu anamnezu, ginekološki pregled, ultrazvučni pregled - gde se utvrđuje tačna starost trudnoće.

Prekid trudnoće medikamentima je moguće izvršiti ukoliko je starost trudnoće do 8 nedelja

Abortus medikamentima kao metoda izbora za prekid trudnoće se ne preporučuje ukoliko se kod pacijentkinje ustanovi:
vanmaterična (ektopična) trudnoća
▫ alergija na lekove (prostaglandin)
▫ arterijska hipertenzija
▫ postojanje hroničnih bolesti
▫ anemija
▫ poremećaj koagulacije krvi
▫ dugotrajna upotreba kortikosteroida
▫ upotreba određenih  lekova kod psihičkih poremećaja (moguća interakcija lekova)

▪ KOJI JE MEHANIZAM DEJSTVA TABLETE ZA ABORTUS?

Za normalan razvoj trudnoće nepohodan je hormon progesteron. Upotrebom lekova dolazi do prekida funkcije progesterona i nastupa spontani pobačaj. Primenom leka koji sadrži drugi hormon prostaglandin dolazi do izbacivanja gestacijskog meška.
Ginekolog na kontrolnom pregledu potvrđuje da je nastupio prekid trudnoće.
Medikamentozni abortus je visoko efikasna, sigurna i neinvazivna metoda za namerni prekid trudnoće, čiji procenat uspešnosti je preko 90%.
▪ Posle kratkotrajnog boravka na klinici pacijentkinja se otpušta kući.

 

Ginekološke Intervencije