SERKLAŽ (PODVEZIVANJE MATERICE)

 serklaz podvezivanje materice


ŠTA JE SERKLAŽ?

Serklaž (podvezivanje materice) je ginekološka procedura koja podrazumeva postavljanje šava koji zatvara grlić materice.


U KOJIM SLUČAJEVIMA JE INDIKOVANA OVA INTERVENCIJA?

- Kod trudnica koje su imale jedan ili više spontanih pobačaja
- Kada kod trudnice postoji slabost unutrašnjeg cervikalnog ušća


ŠTA SE POSTIŽE SERKLAŽOM?

Ovom intervencijom se sprečava opasnost od prevremenog porođaja ili spontanog pobačaja.

 

KADA SE RADI SERKLAŽ?

U najvećem broju slučajeva serklaž se radi između 3-4 lunarnog meseca.
Intervencija se radi u lokalnoj anesteziji, gde posle kraćeg zadržavanja pacijentkinja odlazi kući uz odgovarajuću terapiju koju prepisuje ginekolog.
Šavovi se uklanjaju kada prođe rizični period, obično pred porođaj.

Cena: 25000 din.

Ginekološke Intervencije