TENS terapija (transkutana električna nervna stimulacija)

Tens


* Šta je TENS i na koji način deluje?


TENS je terapijska procedura kojom se putem električnog draženja  senzitivnih nervnih završetaka u koži leče bolna stanja. Aparat koristi nisko-frekventnu impulsnu struju. Primenom ove metode dolazi do prekida bolnih refleksnih lukova. Pacijenti se oslobađaju bolova i osećaju mnogo bolje, bez upotrebe medikamentozne blokade, kojom nije moguće obezbediti trajnije rezultate.


* Kod kojih bolova je efikasna TENS terapija?

Efikasnost je dokazana kod akutnih, hroničnih i bolova neurogenog porekla.

* Koje su najčešće indikacije?

- sportske povrede
- artritis
- periartritis
- artroza
- neuralgije
- radikulopatija
- subluksacije


* Da li postoje kontraindikacije?

TENS se ne primenjuje kod trudnica i osoba koje imaju ugrađen pacemaker.

BROJ TERAPIJA ZA SVAKOG PACIJENTA SE ODREĐUJE POSEBNO POSLE OBAVLJENOG KLINIČKOG PREGLEDA I POSTAVLJENE DIJAGNOZE.

Cena: 900 din.

Fizikalna Terapija