Tumorektomija dojki u anesteziji sa PH nalazom

 

Rekonstrukcija dojke nakon onkoloških intervencija

Primarna rekonstrukcija dojke predstavlja mastektomiju i rekonstrukciju u istom operativnom aktu, dok se odložena rekonstrukcija odnosi na žene koje su prošle kroz ablativnu hirurgiju kao iradio i hemioterapiju.

Dojku je moguče rekonstruisati sa implantatima i tkivnim ekspanderima ili kombinacijom implantata i sopstvenog tkiva ili samo sa sopstvenim tkivom. Svaka od navedenih metoda ima svoje prednosti i mane tako da sumirajući opšte stenje pacijenta, onkološki nalaz i lokalni nalaz suprotne dojeke dolazimo do najadekvatnijeg izbora za rekonstrukciju.

- Tkivni ekspanderi i implantati

- Rekonstrukcija dojke sopstvenim tkivom - najčešće se koristi TREM režanj tj. kožom donjeg dela trbuha i pravim mišičem prednjeg trbušnog zida

- koriščenjem implantata i uz adekvatan tkivni pokrivač koji obezbedjuje leđni mišić.

Cena: 700 eur

POVEĆANJE GRUDI UGRADNJOM IMPLANTATA