Liposkulptura Beograd


Liposkulptura

Liposkulptura

Oblikovanje tela sopstvenim masnim tkivom iz regija u višku koje je prethodno obogaćeno trombocitima tj. faktorima rasta. Masno tkivo su uglavnom uzima sa predela abdomena i unutrašnje strane butina.