Paketi u trudnoći


Paketi u trudnoći

Paketi u trudnoći

Cena paketa 2000 din
Ginekološki pregled
Lab analize /KKS, glukoza, pregled urina
Merenje TT, krvnog pritiska


Cena paketa 2000 din
Ginekološki pregled
Palpatorni pregled dojki
Provera ruku i nogu /vene i otoci /


Cena paketa 3000 din
UZ pregled  /starost trudnoće do 12NG
Lab analize /KKS, glukoza, pregled urina
Merenje TT, krvnog pritiska


Cena paketa 4000 din
3d / 4d
UZ pregled  


Cena paketa 4000 din
UZ pregled  /starost trudnoće od 12NG
Lab analize /KKS, glukoza, pregled urina
Merenje TT, krvnog pritiska


Cena paketa 4000 din
 UZ pregled  /starost trudnoće od 12NG
 Ginekološki pregled


Cena paketa 5000 din
UZ pregled  trudnice
Lab analize /KKS, glukoza, pregled urina
Merenje TT, krvnog pritiska
PAPA test
Kolposkopija


Cena paketa 5000 din.
UZ pregled  trudnice
Merenje TT, krvnog pritiska
Rh D antitela kod Rh D negativnih trudnica


Cena paketa 5000 din.
UZ pregled  trudnice
Merenje TT, krvnog pritiska
HbS antigen
Analiza šećera i belančevina

Cena paketa 6000 din.
UZ pregled  trudnice
Lab analize /KKS, glukoza, pregled urina
Merenje TT, krvnog pritiska
PAPA test
Kolposkopija
Vs,CB
CTG zapis gratis kod trudnica koje su već radile UZ pregled u Poliklinici GRACIA