Prof. Dr Borislav Stijelja, urolog

 

Specijalnost: Urologija

Edukacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirao 1973. god.

doktor borislav stijelja

Izabran za profesora 1999. godine.

VMA – Beograd

od 2002. do 2008.

Načelnik klinike za urologiju.
U dva mandata bio predsednik Urološke sekcije SLD.

Stručna usavršavanja:

– Specijalizirao iz urologije 1982.godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
– Doktorirao iz oblasti urologije 1992. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.
– 1985. god. usavršavao se na Univerzitetskoj klinici u Maincu, a 1989. godine u Kraljevskoj bolnici u Kopenhagenu.

Publikacije:

Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti urologije.