Doc.dr Borko Josifovski

Specijalista opšte i interne medicine

 

 

Obrazovanje:

1981 – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2006 – MASHAF, Izrael - Kurs za organizovanje službe urgentne medicine u slučaju masovnih nesreća i prirodnih katastrofa

 

Radno iskustvo:

1981-1982 – Centar za sportsku medicinu Beograd

1983-1984 – Specijalni zavod za decu i omladinu, Petrovac na Mlavi

1984-2007 – Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

2007-2008 – Kardiohirurški Centar, Kartum, Sudan

2009 – Specijalna Bolnica Ostrog, Beograd

2009 – Medicinska akademija Beograd

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Promovisanje u Mentora za urgentna stanja u kardiologiji, Medicinski fakultet Beograd

Kurs za instruktora Evropskog reanimacionog centra za osnovnu životnu potporu sa upotrebom automatskog defibrilatora

Doktor Doc.dr Borko Josifovski Specijalista opšte i interne medicine