Prof. dr Dragan Tavčiovski, kardiolog

 

Specijalnost: Interna medicina i kardiologija

Edukacija: Medicinski fakultet u Beogradu, Diplomirao 1974

doktor dragan tavciovski

Radno iskustvo

Trenutno se nalazi na poziciji Načelnika Klinike za kardiologiju.

Stručna usavršavnja

– Specijalizaciju iz interne medicine 1982. godine od kada je stalno zaposlen u Klinici za kardiologiju VMA.
– U ovoj ustanovi odbranio je i doktorsku disertaciju i izabran je za profesora na predmetu Interna medicina.
– Dr Tavčiovski se stručno usavršavao u Hammersmill Hospital u Londonu i Texas Heart Institute u Hjustonu.

Publikacije:

Autor je i koautor u više od 150 stručnih i načunih radova koji su publikovani u stranim I domaćim časopisima, kao i više knjiga i monografija. Dr Tavčioski je takođe uključen u više međunarodnih studija.