Dr Gorana Isailović

 

Specijalnost: Dermatovenerologija

Edukacija: Medicinski fakultet u Beogradu, Diplomirala 1979.

doktor gorana isailovic

Radno iskustvo:
- Poliklinika Gracia Medika, Beograd od septembra 2014. godine
Pregledi ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, dermoskopije, krioterapiju (lečenje tečnim azotom).
- Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd od 1999. godine
Predaje fiziologiju kože, dermatologiju i medicinsku negu kože studentima smera Viši estetičar kozmetičar.
Predaje i Estetsku negu od 2003. godine
Zvanično u radnom odnosu, a trenutno je sa zvanjem predavača odlukom nastavničkog veća Visoke zdravstvene škole i na predmetima “Velnes programi” i “Zdravstveni turizam” od 18.11. 2003. godine
– Šef Ambulante za alergologiju i profesionalne dermatoze od 1987. do 2003. godine
- Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd od 1982 do 2003. godine

Stručna usavršavanja, kursevi i studijski boravci:
– Specijalistički ispit iz dermatovenerologije položila 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
– Odlukom Ministarstva zdravlja dodeljen joj je stručni naziv primarijus 1996. godine.
– Organizator brojnih skupova u zemlji i inostranstvu
– Od 2011.godine je predsednica Medikal SPA Asocijacije Srbije. Ucestvovala je kroz asocijaciju u nekoliko domacih i medjunarodnih i EU projekata kao sto su: Cross SPA, WellSpring i Balkan Wellbeing.
– Prvi registrovani član Svetskog udruženja teledermatologije iz Srbije (teledermatologijom i telekozmetičkom dijagnostikom aktivno se bavi od 2006.)

Publikacije:
– Dr Gorana Isailović autor je knjige “Fiziologija kože sa starenjem” (2006.) i koautor knjige “Dermatologija sa osnovama medicinske nege kože” (2007.), priručnika “Vodič kroz wellness – razvoj wellness-a u Srbiji” (2007.),
kao i priručnika “Vodič za negu kože dece sa atopijskom konstitucijom” i “Nega kože bebe” – vodič za roditelje (2003.), “Nega kože pacijenata sa aknama” – vodič, “Vodič za ranu dijagnostiku melanoma”, “Wellness u Srbiji” (2010.)
– Autor četiri dermatološka atlasa na CD-u: “Dermatološki atlas I”, “Dermatološki atlas II”, “Atlas polnih bolesti” i “Dermatologija za kozmetičare”.
– Objavila više od 100 članaka u časopisima.

Učešća na istaknutim događajima:
– Moderator je simpozijuma „Novine u estetskoj medicini, dermokozmetici i welness programima“ sa internacionalnim učešćem, koji se tradicionalno održavaju pod pokroviteljstvom Zavoda za kožne i venerične bolesti u Beogradu počev od 2003. godine u Višoj medicinskoj školi u Beogradu.
– Pod njenim mentorstvom studenti smera viši estetičar kozmetičar osvojili su nagradu žirija novinara „Wellness award“ 2006. godine za projekat „Wellness malina i masaža malinama kao autohtoni srpski wellness brend“, kao i „Wellness award“ 2007 za projekte „Wellness patrola“ i „Ethno-body art“.

Posebna interesovanja:
Aromaterapija i aromadijagnostika, komplementarne terapijske metode u wellness programima, psihodermatoze, barijerna funkcija kože, kontaktni alergijski dermatitis na očnim kapcima, celulit kao generalizovana bolest vezivnog tkiva, teledermatologija, telekozmetika i mobilna teledermatologija.