Doc. dr sc. med. Milan Spaić, neurohirurg

 

Specijalnost: Neurohirurgija

Edukacija: Medicinski fakultet u Sarajevu, 1985. godine

doktor milan spaic

Radno iskustvo:
- Trenutno zaposlen na neurohirurškom odeljenju KBC u Zemunu.
Obavlja posao koordinatora za transplantaciju organa u KBC Zemun.

Stručna usavršavanja i edukacije:
Specijalizacija:
• Specijalizacija iz neurohirurgije, 1996. godine, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
Magisterijum:
• Tema: Kliničkoelektrofiziološke karakteristike hroničnog posttraumatskog spinalnog bolnog sindroma, 2000. godine, Vojnomedicinska akademija u Beogradu
Doktorat:
• Tema: Lečenje neurogenog bola DREZ operacijom, 2002. godine, Vojnomedicinska akademija u Beogradu

Dodatna usavršavanja i edukacije:
• Duke University Medical Centre, Duram, Severna Karolina (SAD), 1998. godine
• AANS/CNS Section on Neurotrauma: J. Douglas Miller Travelling Fellowship Award, Toronto, Kanada, 2004. godine
• Neurotrauma Fellowship, Toronto, Kanada, 2006-2007. godine

Publikacije:
• Objavio 43 rada u inostranim i domaćim stručnim časopisima i zbornicima radova kongresa i simpozijuma

Posebna interesovanja:
• Hirurgija bola
• Spinalna hirurgija
• Hirurgija intrakranijalnih tumora