Dr Olga Petrović

 

Specijalnost: Kardiologija

Edukacija: Medicinski fakultet u Beogradu

doktor olga petrovic

Radno iskustvo

- Od oktobra 2006 – stalno zaposlena na Klinici za kardiovaskularne bolesti, Klinički cenar Srbije, Beograd
- Jun 2005. – jul 2006 – Domu zdravlja „Vizim“
- 2003-2005 – istraživač stipendista na Medicinskom faultetu u Beogradu

Obrazovanje

- 2007- 2012 – specijalizacija iz Interne medicine. Medicinski fakulet u Beogradu
- 2002-2009. – magistarske studije iz kardiologije. Medicinski fakulet u Beogradu
Magistarska teza: “Značaj pulsnog tkivnog Doplera u proceni primarne hipertrofične kardiomiopatije”
- 1995-2001 – osnovne studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, prosečna ocena 9.86