Gracia Medika

Svetlana Vujović Doktor Opšte Medicine

dr Svetlana Vujović

Doktor opšte medicine

 

14.10.2014 zavrsila osnovne studije na Medicinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Kao klinički lekar radila na odeljenju interne medicine na klinici St. Georg Klinikum u Nemačkoj od 01.2017-08.2019.  Na odeljenju gastroenterologije sa endokrinologijom sam usavršila ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde, kao i manje intervencije u smislu abdominalne punkcije. Na odeljenju kardiologije  sam se obučila za očitavanje holter EKG-a, kao i o nezi pacijenta posle invazivnih kardiovaskularnih dijagnostičkih i terapiskih intervencija.

Za ovo vreme sam imala i dežurstva u ambulanti za prijem hitnih medicinskih slučajeva kao i zaduženje za pet odeljenja (kardiologije, gastroenterologije sa endokrinologijom, pulmologije, onkologije sa hematologijom, palijativne medicine) u slučaju akutnog pogoršanja bolesti.

16.12.2019  nostrifikovala sam diplomu medicinskog fakulteteta za rad u Nemackoj.  Kao doktor medicine u  Poliklinici Gracia Medika radim  od 01.03.2021 godine. U okviru stručnog usavrsavanja posedujem sertifikate edukacije iz zaštite od zračenja (osnovni i specijalni kurs), ulrazvuka štitaste i paraštitastih žlezda, ultrazvuka trbuha i male karlice.

Svetlana Vujović Doktor Opšte Medicine

Pozovite