Dr Vladimir Samardžić

 

Specijalnost: Endokrinologija

Edukacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

doktor vladimir samardzic

Radno iskustvo:
– Od novembra 2014 godine – lekar specijalista interne medicine u Službi endokrinologije KBC Zemun
– Maj 2013 – oktobar 2014 godine – lekar specijalista interne medicine u Domu zdravlja Bač
– Od 2009. do 2013 godine obavljao specijalistički staž iz interne medicine na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (KBC Zemun i KC Srbije)
– Od 2005.-2009 godine radio u Domu zdravlja Bač u službi opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći.

Obrazovanje:
– Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (diplomirao 2004 godine sa prosečnom ocenom 9,03),
– Specijalizacija iz interne medicine (specijalistički ispit položio aprila 2013 godine sa odličnim uspehom).

Stručno usavršavanje i učešće na stručnim skupovima:
– Evropski kongres endokrinologa, ECE 2012, “Association of PON-1 activity and other anti-oxidative enzymes with long-chain fatty acids profile in T2DM” – poster prezentacija.
– Evropski kongres endokrinologa, ECE 2011, pasivno učešće
– Drugi kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem 2010 godine,
„Antidiabetic effects of supplementation by N-3 poly unsaturated fatty acids” – poster prezentacija
– Gastroenterološka sekcija SLD, mart 2012 godine, „Klinička slika hiperplazije Brunerovih žlezda bulbusa duodenuma“ – usmena prezentacija
– Međunarodni kurs stručnog osposobljavanja za zbrinjavanje obolelih i povređenih (Advanced trauma life suport, ATLS).
– Kurs stručnog osposobljavanja iz akupunkture i kineske tradicionalne medicine.

Profesionalna članstva:
– Član Evropskog udruženja endokrinologa.