Dopler krvnih sudova ruku

 

* Dopler krvnih sudova ruku je bezbolna dijagnostička metoda kojom se ispituju protok i promene na krvnim sudovima (arterije i vene).


Najčešće se ovom metodom vizualizuju:

 

suženja arterija čiji su glavni simptomi: bol, trnjenje, hladne ruke, promena boje kože...
tromboze – zapušenja ugruškom krvi, čiji  simptomi mogu biti: otok, bol, crvenilo...
aneurizme – proširenja krvnih sudova

* Dopler ruku je pregled za koji nije potrebna prethodna priprema pacijenta.

* Na vreme urađen pregled krvnih sudova ruku je značajan za uočavanje promena na krvnim sudovima  i određivanje načina lečenja, čime se u značajnoj meri smanjuje rizik od mogućih težih komplikacija.

Cena: 4800 din.

Ultrazvučna Dijagnostika