Opšta Hirurgija

Opšta Hirurgija Gracia...

REKONSTRUKCIJA DELA TELA KOJI NEDOSTAJE KAO I VEČIH TUMORA KOŽE I PODKOŽNOG TKIVA

Rekonstruktivna hirurgija je grana hirurgije, kojom se omogućava rešenje defekata bez obzira na njihovu veličinu i udaljenost defekta, na brojne načine. Po lokalizaciji podela je na autotransplantate, lokalne, udaljenje i mikrohiruršte režnjeve. Po sastavu na kožne, fasciokutane itd. Po načinu pokretanja na lokalne i slobodne. Razvojem mikrohirurških tehnika povećava se dijapazon primena režnjeva za rešavanje brojnih defekata.


Opšta Hirurgija Beograd

Pozovite