Opšti pregled hirurga

 

Hirurška dijagnoza se postavlja posle obavljenog kliničkog pregleda i dijagnostičkih metoda koje mogu biti invazivne i neinvazivne.


Anamneza se obavlja prema utvrđenom redosledu: glavne tegobe, sadašnja bolest, lična i porodična anamneza.

Simptomi hirurških oboljenja mogu biti subjektivni (pacijent ih oseća) i objektivni (pacijent i hrirurg mogu da ih vide).

Najčešće subjektivne tegobe su: bolovi različitih lokalizacija, poremećaj vida, sluha, disanja, kašalj, povraćanje, mučnina, tegobe pri mokrenju...

Eliminisanje bola uzimanjem lekova samoinicijativno i pre pregleda od strane lekara je velika greška, jer maskira kliničku sliku i otežava postavljanje prave dijagnoze.


Objektivni nalaz
podrazumeva fizikalni pregled (opšti i lokalni) i određene postupke (laboratorijske analize, endoskopska i radiološka ispitivanja, EHO, biopsije određenih organa, CT, MR...)

Osnovni načini ispitivanja su: inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija.

Cena: 2000 din.

Hirurški Pregledi