PREOPERATIVNA PRIPREMA PACIJENTA▪ Svaki pacijent zahteva individualnu procenu i pripremu koja je prilagođena njegovom opštem i lokalnom stanju.

PREOPERATIVNA PROCENA PACIJENTA:

* DETALJNA ANAMNEZA (posebno obratiti pažnju na osetljivost na lekove, anestetička sredstva, sklonost ka krvarenju i teškom zarastanju rana...)
* DETALJNI FIZIKALNI PREGLED po organima i sistemima
* LABORATORIJSKE ANALIZE KRVI I URINA, ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE, RH FAKTORA I KOAGULACIONOG STATUSA...
* DODATNI PREGLEDI: EKG, RTG pluća, UZ, CT...-u zavisnosti od indikacija
* KONSULTATIVNI PREGLEDI LEKARA DRUGIH SPECIJALNOSTI

KONTRAINDIKACIJA za hirurški zahvat je postojanje dekompenzovanog stanja nekog od organskih sistema, do popravljanja istog odgovarajućom terapijom.


OPŠTI ELEMENTI PREOPERATIVNE PRIPREME PACIJENTA

 

Razgovor sa pacijentom - objašnjenje postupka operativnog zahvata, ishod, prognoza, pismena saglasnost za anesteziju i operaciju

Ishrana pre operacije - izbegavati uzimanje čvrste hrane 12-24h, a tečne 8h pre operacije.

Klizma za čišćenje - kod redovne stolice nije potrebna, kod pacijenata sa opstipacijom ili operacijama na abdomenu daje se uveče, pre operacije

Sedativi u hipnotičkoj dozi - daju se pre operacije radi smirenja pacijenta i obezbeđivanja dobrog odmora i sna tokom noći.

Lokalna priprema kože - tuširanje/kupanje pre operacije, brijanje operativnog polja

Premedikacija za anesteziju - daje se pre uvođenja u anesteziju radi umirenja pacijenta, analgezije, smanjenja sekrecije pljuvačke i želudačnog soka, sprečavanje alergijske reakcije na anestetike, smanjenja sekrecije u disajnim putevima...