Gracia Medika

Sistematski pregledi Beograd Privatno


Sistematski pregledi Beograd

 
Sistematski pregledi predstavljaju jedan od najčešće rađenih pregleda kako muškaraca, tako i žena. Ovi pregledi su značajni iz više razloga, a imaju za cilj da obezbede sveobuhvatan uvid u trenutno dostupne dokaze o određenom zdravstvnom pitanju ili problemu. Jedna od ključnih karakteristika sistematskih pregleda jeste pažljivo definisan protokol pregleda. Taj protokol omogućava uvid u različite zdravstvene pokazatelje pacijenata i neretko dovode do različitih medicinskih potreba i odgovora na terapije. Stoga, sprovođenje sistematskih pregleda postaje od izuzetnog značaja za preventivno delovanje, očuvanje zdravlja ali i identifikovanja stanja u kojima je potrebno pružiti personalizovanu i efikasnu zdravstvenu negu.

Sistematski pregledi su personalizovani prema potrebama pacijenta i ciljevima prevencije i očuvanja zdravlja. Redovni sistematski pregledi omogućavaju proveru stanja opšteg zdravlja, ali i ranu dijagnozu, prevenciju bolesti i podršku pacijentima u održavanju optimalnog zdravlja. Bez obzira na starosnu dob pacijenata, od najranijeg uzrasta do poznih godina, a u zavisnosti od potreba, Poliklinika Gracia Medika pruža posebno prilagođene pakete sistematskih pregleda po najpovoljnijim cenama.

Zašto je važno obavljati redovne preglede?

Prevencija bolesti je najvažniji aspekt zdravstvene nege, a redovni sistematski pregledi igraju ključnu ulogu u ostvarivanju ovog cilja. Ovi pregledi predstavljaju preventivnu strategiju koja omogućava identifikaciju rizika, ranu dijagnozu i pravovremeno upravljanje potencijalnim zdravstvenim problemima pre nego što uzmu maha i postanu ozbiljni. Shodno tome, sistematski pregledi pružaju sveobuhvatan uvid u stanje organizma pacijenata, zbog čega redovno sprovođenje pregleda odonosi sa sobom brojne koristi.

Imajući u vidu da je osnovni cilj redovnih sistematskih pregleda prevencija zdravlja, sistematski pregledi pružaju potrebne informacije o preventivnim merama i zdravim životnim navikama. Edukacija o pravilnoj ishrani, redovnom vežbanju, prestanku pušenja i drugim preventivnim strategijama doprinosi smanjenju rizika od niza bolesti. Pored toga, redovni sistematski pregledi omogućavaju lekarima da identifikuju bolesti u ranoj fazi, često pre nego što se pojave simptomi. Rana dijagnoza u preventivnim sistematskim pregledima pruža mogućnost efikasnog lečenja i sprečava progresiju bolesti, poboljšavajući prognozu i smanjujući potrebu za agresivnim tretmanima.

Koje preglede obuhvataju sistematski pregledi?

Sistematski pregledi podrazumevaju kombinaciju različitih vrsta pregleda i različite laboratorijskih analiza, a obim pregleda može varirati u zavisnosti od starosti, pola, kao i razloga zbog koga se sistematski pregled sprovodi.

Prvi korak u obavljanju sistematskog pregleda jeste utvrđivanje razloga zbog koga se on sprovodi. Sistematski pregled može biti realizovan sa ciljem provere opšteg zdravstvenog stanja muškarca ili žene, za radnike ili zaposlene. Bez obzira na razlog sistematskog pregleda, potrebno je prikupiti podatke o pacijentu. To znači obavljanje kratkog razgovora kako bi se utvrdio istorijat bolesti, porodična anamneza, navike u ishrani, fizičkoj aktivnosti, konzumiranju duvana i alkohola i sl. Nakon toga, pristupa se fizičkom pregledu u cilju procene opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Ovo podrazumeva merenje krvnog pritiska, pulsa, težine, visine, pregled kože, očiju, ušiju, nosa, grla, pluća, srca, stomaka, lokomotornog sistema i drugih relevantnih aspekata.

U zavisnosti od vrste sistematskog pregleda, neretko je potrebno obaviti i laboratorijske analize kako bi se procenila funkcija organa i identifikovali eventualni abnormalni parametri. Standardni testovi uključuju merenje nivoa šećera u krvi, lipidnog profila, funkciju bubrega, jetre, elektrolita, i drugih važnih markera.

Za starije od 40 godina, bilo muškaraca bilo žena, potrebno je obaviti sistematski pregled reproduktivnog zdravlja. To može obuhvatiti ginekološki pregled za žene, uključujući Papa test i pregled dojki, ili urološki pregled za muškarce, uključujući proveru prostate.

Kontrola faktora rizika i rano delovanje na osnovu pregleda

Sistematski pregledi (privatno) omogućavaju praćenje faktora rizika koji mogu doprineti razvoju određenih bolesti. Na osnovu rezultata pregleda, lekari mogu pružiti personalizovane savete u cilju unapređenja zdravlja. Pacijenti sa hroničnim bolestima imaju koristi od redovnog praćenja zdravlja i sistematskih pregleda. Kontinuirana procena zdravstvenog stanja omogućava pravovremeno prilagođavanje terapije i upravljanje hroničnim stanjima kako bi se održala kontrola nad bolešću i smanjio rizik od komplikacija. Sve te aktivnosti doprinose i smanjenju ukupnih troškova zdravstvene nege. Rano otkrivanje bolesti i efikasno upravljanje hroničnim stanjima smanjuje potrebu za skupim hitnim intervencijama i dugoročnim tretmanima.

Brzi rezultati analiza i efikasnost u prevenciji

Sistematski pregledi predstavljaju značajan segment za kontrolu i očuvanje zdravlja, a brzina dobijanja rezultata ovih pregleda je psoebno značajna. Brzi rezultati omogućavaju pravovremenu intervenciju čime se postiže preciznost u identifikaciji potencijalnih problema i efikasnost prilikom pregleda.

Pored klasičnog medicinskog pregleda, sistematski pregledi su neretko usmereni i na posebne, specifične oblasti, kao što su kardiovaskularni sistem, endokrini sistem, digestivni sistem itd. Brzi rezultati omogućavaju preciznu i efikasnu evaluaciju ovih oblasti, pružajući lekarima sveobuhvatan uvid u zdravstveno stanje pacijenta.

Pored toga, u okviru sistematskih pregleda, često se sprovode specifična ispitivanja i skrining testovi za određene bolesti ili stanja. Brzi rezultati ovih testova omogućavaju brzu intervenciju i dalje usmeravanje pacijenta ka dodatnim dijagnostičkim koracima ukoliko je potrebno. Sve to, pozitivno se odražava na efikasnost pregleda, dijagnostike i lečenja zdravstvenih problema.

Na osnovu sprovedenog sistematskog pregleda i dobijenih rezultata sprovedenih analiza, sistematski pregled predstavlja početnu tačku u prevenciji i očuvanju zdravlja. To može uključivati promene u načinu života, preporuke za ishranu, vežbanje, prestanak pušenja ili druge prilagođene strategije za očuvanje zdravlja.


SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE - PREGLED LEKARA, LABORATORIJA (KKS, Se, GLUKOZA, LIPIDNI STATUS, UREA, KREATIN, ALT, AST, Fe, URIN), EKG, ULTRAZVUK ABDOMENA, ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE, ULTRAZVUK MOKRAĆNE BEŠIKE, ULTRAZVUK DOJKI.


-78%
28,835 din.
6.190 din.
S12
OSNOVNI SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE I MUŠKARCE - PREGLED LEKARA, EKG, ULTRAZVUK ABDOMENA, ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE, ULTRAZVUK MOKRAĆNE BEŠIKE, ULTRAZVUK PROSTATE.


-75%
18,100 din.
4.500 din.
S11
SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE I MUŠKARCE: PREGLED LEKARA, LABORATORIJA (KKS, SE, GLUKOZA, HOLESTEROL, HDL, LDL, TRIGLICERIDI, UREA, KREATININ, ALT, AST, GVOŽĐE, URIN), EKG, ULTRAZVUK ABDOMENA, ŠTITNE, MOKRAĆNE BEŠIKE I PROSTATE.


-82%
26,135 din.
4.700 din.
S1
KKS, FE, GLUKOZA, LIPIDNI PROFIL, AST, ALT, UREA KREATININ, BILIRUBIN UKUPNI I DIREKTNI + ANALIZA URINA SA SEDIMENTOM, ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA, MOKRAĆNE BEŠIKE, ŠTITASTE ŽLEZDE, GINEKOLOŠKI PREGLED, GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK, KOLPOSKOPIJA, PAPA BRIS, BRISEVI NA CUM I CB VB, ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKI, ENDOKRINOLOŠKO SAVETOVALIŠTE, PREGLED DERMATOLOGA ILI FIZIJATRA PO IZBORU.


-29%
34,635 din.
9,900 din.
S8
KKS, FE, GLUKOZA, LIPIDNI PROFIL, AST, ALT, UREA KREATININ, BILIRUBIN UKUPNI I DIREKTNI, URINOKULTURA + ANALIZA URINA SA SEDIMENTOM, HBA1C, ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA, ŠTITASTE ŽLEZDE, MOKRAĆNE BEŠIKE, GINEKOLOŠKI PREGLED, KOLPOSKOPIJA, PAPA TEST, GINEKOLOŠKI UZ, ULTRAZVUK DOJKI, ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA, EKG, MERENJE TA, PREGLED KARDIOLOGA, DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU , NOGU I VRATA (ARTERIJA I VENA), PREGLED ENDOKRINOLOGA, PREGLED DERMATOLOGA ILI FIZIJATRA PO IZBORU.


-26%
53,835 din.
13,900 din.
S9
KKS, FE, GLUKOZA, LIPIDNI PROFIL, AST, ALT, UREA KREATININ, BILIRUBIN UKUPNI I DIREKTNI, ANALIZA URINA SA SEDIMENTOM, UK, T3 T4 TSH, ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA, MOKRAĆNE BEŠIKE, ŠTITASTE ŽLEZDE, GINEKOLOŠKI PREGLED, GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK, PAPA, KOLPOSKOPIJA, ULTRAZVUK DOJKI, PREGLED ENDOKRINOLOGA, FOBS TEST.


-29%
27,485 din.
7,900 din.
S10
KKS, FE, GLUKOZA, LIPIDNI PROFIL, AST, ALT, UREA KREATININ, BILIRUBIN UKUPNI I DIREKTNI + ANALIZA URINA SA SEDIMENTOM, ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA, ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA, EKG, MERENJE TA, PREGLED KARDIOLOGA, PREGLED UROLOGA, ULTRAZVUČNI PREGLED PROSTATE, MOKRAĆNE BEŠIKE, TESTISA, BRISEVI NA CUM, PREGLED DERMATOLOGA ILI FIZIJATRA PO IZBORU.


-49%
26.665 din.
13,200 din.
S5
KKS, FE, GLUKOZA, LIPIDNI PROFIL, AST, ALT, UREA KREATININ, BILIRUBIN UKUPNI I DIREKTNI + ANALIZA URINA SA SEDIMENTOM, ULTRAZVUK ABDOMENA, ULTRAZVUK SRCA + EKG + MERENJE TA + PREGLED KARDIOLOGA, DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU, NOGU I VRATA (ARTERIJA I VENA), PREGLED UROLOGA, ULTRAZVUK PROSTATE, MOKRAĆNE BEŠIKE, TESTISA + PSA, PREGLED FIZIJATRA, FOBS TEST.


-39%
40,245 din.
15,900 din.
S6
KKS, FE, GLUKOZA, LIPIDNI PROFIL, AST, ALT, UREA KREATININ, BILIRUBIN UKUPNI I DIREKTNI + ANALZA URINA SA SEDIMENTOM, ULTTAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE I ABDOMENA, HBA1C + PREGLED ENDOKRINOLOGA, ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA + EKG, MERENJE TA, PREGLED KARDIOLOGA, HOLTER EKG ILI TA, DOPLER KRVNIH SUDOVA RUKU, NOGU I VRATA (ARTERIJA I VENA).


-30%
38,435 din.
11,500 din.
S7
PREGLED KARDIOLOGA, EKG, ULTRAZVUK SRCA, COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA, RUKU I NOGU.


-74%
24,400 din.
6,200 din.
S2
PREGLED KARDIOLOGA, LABORATORIJA (KKS, SE, GLUKOZA, HOLESTEROL, HDL, LDL, TRIGLICERIDI, UREA, KREATININ, ALT, AST, GVOŽĐE, URIN), EKG, ULTRAZVUK SRCA, ULTRAZVUK ABDOMENA, ŠTITNE, BEŠIKE I PROSTATE.


-77%
30,635 din.
6.800 din.
S3
PREGLED KARDIOLOGA, EKG, ULTRAZVUK SRCA, COLOR DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA, ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE.


-70%
19,000 din.
5,700 din.
S4

 

 

Pozovite