Gracia Medika

TENS Terapija Transkutana Električna Nervna Stimulacija

 

TENS terapija (transkutana električna nervna stimulacija)


* Šta je i na koji način deluje?

TENS Terapija Transkutana Električna Nervna Stimulacija


TENS je terapijska procedura kojom se putem električnog draženja  senzitivnih nervnih završetaka u koži leče bolna stanja. Aparat koristi nisko-frekventnu impulsnu struju. Primenom ove metode dolazi do prekida bolnih refleksnih lukova. Pacijenti se oslobađaju bolova i osećaju mnogo bolje, bez upotrebe medikamentozne blokade, kojom nije moguće obezbediti trajnije rezultate.


* Kod kojih bolova je efikasna terapija?

Efikasnost je dokazana kod akutnih, hroničnih i bolova neurogenog porekla.

* Koje su najčešće indikacije?

- sportske povrede
- artritis
- periartritis
- artroza
- neuralgije
- radikulopatija
- subluksacije

TENS Terapija Transkutana Električna Nervna Stimulacija

TENS Metoda Beograd


* Da li postoje kontraindikacije?

TENS se ne primenjuje kod trudnica i osoba koje imaju ugrađen pacemaker.

BROJ TERAPIJA ZA SVAKOG PACIJENTA SE ODREĐUJE POSEBNO POSLE OBAVLJENOG KLINIČKOG PREGLEDA I POSTAVLJENE DIJAGNOZE.

TENS Terapija Beograd

Sta je TENS i na koji način deuje ?
Tens je neinvazivna terapija i nema nuspojava. Važno je znati da tens ne uklanja uzrok bola vec samo deluje na jedan tip nervnih vlakana (vlakna A) koja onda koče drugi tip vlakana (vlakna C) koja su odgovorna za prenos bola. Terapija je potpuno bezbolna, pacijent može da oseti blago peckanje na koži gde je postavljena elektroda. Osim što smanjuje bol ova terapija poboljšava i pokretljivost tkiva.

Primenjuje se tako sto se elektrode stavljaju na mesto bola, na triger, motorne ili akupunturne tacke. U odnosu na mesto bola postoje više opcija postavljanja elektroda: jedna se stavlja na mesto bola a druga iznad, jedna se stavlja iznad a druga ispod, obe se stavljaju iznad ili iznad mesta bola. Impulsi mogu biti pravougli, monofazni ili bifazni, frekvencije od 2-200 Hz. Parametri impulsa se podešavaju prema subjektivnoj osetljivosti pacijenta a jačina struje treba da je manja od praga motornog nadražaja (ne sme da se izazove mišićna kontrakcija).

Kontraindikacije za Tens terapiju:
Trudnoća
Epilepsija
Cerebrovaskularni insult
Srčani pejsmejker
Dekompezacija srcaZa sve informacije:

Moguće uplate iz inostranstva putem platnih kartica

Akcija Popusti
Pozovite