Anoskopija

Anoskopija je endoskopska dijagnostička procedura kojom se obavlja pregled analne regije (analni kanal, anus).
Anoskop je instrument  kojim se ulazi u organizam (dubina oko 7-8 cm) i omogućava posmatranje unutrašnjih struktura i uočavanje  patoloških promena analne regije.


▪ Najčešće indikacije za anoskopiju su:

polipi
unutrašnji hemoroidi
sumnja na prisustvo tumora
analna fistula
analna fisura (rascep sluzokože analnog kanala)

▪ Tokom pregleda u određenim slučajevima uzima se materijal (deo tkiva) za biopsiju.
▪ Procedura se obavlja u ambulantnim uslovima.

Anoskpija je endoskopska dijagostička procedura, koja omogućava preled analne regije.

Pregled se obavlja pomoću instrumenta, anoskopa, kojim se proverava eventualno prisustvo hemoroida, analnih fisura, tumora, polipa diverikuloza, utvrđuju uzroci krvarenja, zapaljenskih procesa ili drugih abnormalnosti.


Kako se obavlja anoskopija?


Anoskopija je bezbolna procedura, koja se izvodi za 10- 30 minuta. Neposredno pre same procedure, lekar će obaviti fizički pregled pomenute regije, koji će ukazati na  bilo kakve očigledne znakove oštećenja ili abnormalnosti . Prilikom pregleda, kako fizičkog tako I anoskopsog, lekar će Vam objasniti položaj tela koji bi trebalo da zauzmete, kako bi pregled protekao što lagodnije. Nakon zauzimanja odgovarajućeg položaja u rectum se uvodi anoskop.

Tokom obavljanja pregleda, lekar može uzeti uzorak tkiva, kako bi se izvršila biopsija postojećih abnormalnosti.


Da li pregled zahteva posebnu pripremu ?


Najčešće za anoskopiju  nije potrebna bilo kakva priprema.U posebnim slučajevima lekar Vam može preporučiti odgovarajući režim ishrane, klistir ili laksativ kao  jedan od oblika pripreme.

Sa anoskopskim pregledom nisu povezani nikakvi rizici, kao ni eventualne neželjene reakcije koje bi mogle biti posledicedijagostičke  procedure.

Cena: 7000 din.

Hirurški Pregledi