Gracia Medika

Dabl test u trudnoći Skrinig Analiza

Dabl test u trudnoći

Dabl test u trudnoći Skrinig Analiza predstavlja prenatalni, neinvazivni skrining test, koji prvenstveno služi za identifikaciju onih trudnoća u okviru kojih postoji povećan rizik od hromozomskih i neuroloških nepravilnosti fetusa.
Najoptimalniji period, kada bi trebalo obaviti testiranje ovog tipa je između 9-14 nedelje tj tokom prvog trimestra trudnoće.


Test je namenjen svim trudnicama, ali određenoj klasi se naročito preporučuje. Posebna stanja tokom trudnoće , kod kojih je preporučen i kada bi trebalo naročito obratiti pažnju na interpretaciju dobijenih rezultata je:
- Starost majke veća od 35 godina
- Porodična istorija urođenih hromozomskih anomalija
- Istorija dijabetesa u porodici


Postupak ispitivanja

Dabl test u trudnoći Skrinig Analiza - obavlja se i tumači na osnovu kombinacije biohemijksih analiza krvi majke i nalaza dobijenog ultrazvičnim pregledom.


Iz krvi trudnice određuje se vrednost:


1. Free beta HCG- humani horionski gonadotopin hormon
2. PAPPA – protein plazme povezan sa trudnoćom
Parametri koji su neophodni kada je u pitanju ultrazvučni pregled su:


1. Dužina ploda
2. Prisustvo nosne kosti
3. Nuhalna translucenca tj količina nakupljene tečnosti ispod kože na zadnjem delu vrata ploda


Dodatne vrednosti, koje idu u prilog ultrazvučnim i biohemijskim parametrima, a bitne su za dobijanje adekvatne procene rizika su:
1. starost majke
2. status trudnoće ( blizanačka ili trudnoća sa više plodova)
3. visina i telesna težina majke
4. zdravstvene navike majke ( pušač, nepušač, hronične bolesti )
5. prirodna trudnoća ili trudnoća dobijna iz procesa BPMO


Test je potpuno sličan ostalim analizama krvi, pa ne zahteva detaljnu pripremu. Svakako je neophodno uzedi preciznu anamnezu o lekovima , hroničnim oboljenjima, kao i eventualnim alergijama.

Dabl test u trudnoći

Kako se tumače rezultati

U osnovi, rezultati Dabl testa podeljeni su u dve kategorije:
- pozitivni
- negativni


Sam rezultat testa, bilo da je pozitivan ili negativan, ne govori u prilog postavljanja dijagnoze, već isključivo procenjuje šanse da beba može razviti neki od poremećaja. Rezultat se prikazuje u vidu odnosa, npr. 1: 100. Odnos koji je na skali prikazan u intervalu od 1:10 do 1: 250 govori o visokoj verovatnoći za razvoj poremećaja, tj označava pozitivan test. Svakako sam test neće biti dovoljan za postavljanje definitivne dijagnoze, pa će Vas ordinirajući ginekolog uputiti na dodatne testove kontrolne preglede. Nasuprot tome, odnos od 1: 1000 smatra se negativnim, što znači da se mogućnosti fetusa da razvije bilo kakve hromozomske ili neurološke poremećaje male.


Šta se utvrđuje Dabl testom?

Dabl testom na osnovu dobijenih rezultata najčešće se vrši procena postojanja hromozomskih aberacija kao što su:
1. Daunov sindom- trizomija 21
2. Edvardsov sindrom- trizomija 18
3. Patau sindrom- trizomija 13

Dabl test u trudnoći Beograd

 

 

Pozovite