Gracia Medika

Doktor Branko Radivojević Radiolog

Dr.Branko Radivojević

Specijalista radiologije

 

 

Obrazovanje:

1991 – Medicinski Fakultet u Beogradu – doktor medicine

1994 – Medicinki fakultet u Beogradu – Škola ultrazvučne dijagnostike abdomena, dojke i mekih tkiva

2002 – Medicinski fakultet Beograd - specijalista radiologije

2010 – Vojno medicinska akademija – edukacija iz oblasti CT dijagnostike

2012 – Medicinski fakultet Novi Sad – evropska škola CT i MR dijagnostike

2015 – Medicinski fakultet Beograd – uža specijalizacije neuroradiologije

2019 – Palermo, Italija – Course of NMR imaging

 

Radno iskustvo:

1994-1997 – Klinički lekar na odeljenju radiologije ZC „Sveti Luka“ Smederevo

1997-2002 – Lekar na specijalizaciji iz oblasti radiologije ZC „Sveti Luka“ Smederevo

2002-2015 – Lekar specijalista radiologije ZC „Sveti Luka“ Smederevo

2015-trenutno – Načelnik odeljenja radiologije, ultrazvučne i CT dijagnostike opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član udruženja radiologa Srbije

Član CIRSE

Član ECIO

Član ESHNR

Predsednik nadzornog odbora LKS

Član evropskog udruženja radiologa

Učešće na međunarodnim kongersima u oblasti radiologije u Nesebaru, Herceg Novom, Palermu i Barseloni

Učešće na međunarodnim kongresima u oblasti gastroenterohepatologije u Beču, Londonu, Barseloni, Amsterdamu, Parizu, Čikagu, Vašingtonu i San Dijegu

doktor branko radivojević radiolog

 

 

Pozovite