Gracia Medika

Puk. Doktor Ljubodrag Minić Neurohirurg

Puk. Dr Ljubodrag Minić

Neurohirurg

 

 

Obrazovanje:

1990 – Klinički centar Ljubljana – specijalista cerebrovaskularne hirurgije

1991 – Vojno Medicinska Akademija – Specijalista neurohirurgije

2005 – Univerzitet u Pragu – neurohirurška primena UZ aspiratora

 

Radno iskustvo:

1991 – Klinika za neurohirurgiju – Specijalista neurohirurgije

2005 – Načelnik prvog odeljenja Klinike za neurohirurgiju

2006 – Naćelnik drugog odeljenja Klinike za neurohirurgiju

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

33 autorska rada

17 recenziranih redova u stručnim časopisima

16 radova na stručnim skupovima

Doktor Puk. Dr Ljubodrag Minić Neurohirurg

Pozovite