Gracia Medika

Prim. Doktor Milan Spasojević Alergolog

Prim.dr Milan Spasojević

Alergolog

 

 

Obrazovanje:

1985 – Medicinski fakultet Beograd – Doktor medicine

1993- Specijalizacija medicine rada

1998- Subspecijalizacija alergologije

1998- Magistratura medicinskih nauka „Bronhijalna hiperreaktivnost kod pekara“

2001- Primarijus

 

Radno iskustvo:

1985-1994 Dom zdravlja Modriča – lekar u službi opšte medicine

1995 – Institut za medicinu rada Srbije, Beograd – Alergolog

2006 – Načelnik centra za ocenu radne sposobnosti Instituta i Rukovodilac alergološke ambulante

2014 – Pomoćnik direktora Instituta za medicinu rada Srbije

 

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor preko 40 stručno-naučnih radova

Član alergološke sekcije SLD

Član sekcije za medicinu rada SLD

Doktor Prim.dr Milan Spasojević Alergolog

Pozovite