Gracia Medika

Doktor Vladan Ranković Infektivne i Tropske Bolesti

 

Dr Vladan Ranković

 

Specijalnost: Infektivne i tropske bolesti

Edukacija: Medicinski fakultet u Nišu

doktor vladan rankovic

Radno iskustvo
- Od 1998. u privatnoj praksi kao konsultant i menadžer mnogih privatnih poliklinika u Beogradu
- Od 1987.g lekar za vojne pilote u JNA, veliko iskustvo u vazduhoplovnoj medicini i preventive.

Obrazovanje
- Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Nišu, sa ocenom 9,30
- Od 1991.g na specijalizaciji iz infektivnih i tropskih bolesti, VMA

Stručna usavršavanja
– Infektivne i tropske bolesti
– Vazduhoplovna medicina
– Kurs ultrazvuka
– Licenca NBS za zdravstvena i životna osiguranja

Ključ uspeha
Neposredan i sveobuhvatan pristup pacijentu
Jedan od pionira u privatnoj praksi sa idejom i postavkom porodičnog doktora

Pozovite