Gastroskopija

gastroskopija


Gastroskopija je pregled gornjih partija digestivnog trakta- jednjaka, želudca i dvanaestopalačnog creva, pomoću endoskopa, dijagnostičkog aparata, koji se sastoji od tanke, fleksibilne cevi sa kamerom i svetlom, koje služe za vizuelizaciju pomenute regije.

Gastroskopija se najčešće koristi u cilju ispitivanja simptoma bola u stomaku, otežanog gutanja, povraćanja, krvarenja, gorušice, kao i kod utvrđivanja i praćenja već postojećih dijagnoza (ulkusa, polipa, variksa i dr ). Takođe, gastroskopski se mogu terapijski tretirati i stanja kao što su:

- Polipi, koji se ovim putem mogu ukloniti
- Varikoziteti vena (uvećane vene) jednjaka, u cilju sprečavanja i zaustavljanja krvarenja
- Lečenje stenoze (suženja) jednjaka
- Ulkusi
- Uklanjanje stranih tela iz jednjaka (najčešće kod dece, kod kojih dolazi do gutanja različitih sitnih predmeta)


Da li je potrebno izvršiti pripremu za gastroskopski pregled ?

Vaš ordinirajući lekar, tj. gastroenterolog daće Vam precizna uputstva, koja se odnose na pripremu za prestojeću proceduru. Ona se mogu ticati apstinencije od hrane 6-8 sati pre same procedure, kao i upotrebe terapije kod hroničnih bolesnika. Takođe, ukoliko uzimate lekove poput aspirina, varfarina, NSAIL, koji mogu povećati rizik od krvarenja, biće Vam savetovano, da nekoliko dana pre dijagnostike obustavite njihovu primenu.  Kod pojedinih pacijenata sa posebnim rizikom, kao što su neka oboljenja srca, lekar će  kao profilaksu savetovari  male doze antibiotika nekoliko dana ranije.


Kako se izvodi gastroskopsko snimanje ?

U cilju što konfornijeg obavljanja procedure, Vaš gastroenterolog će Vam preporučiti  obavljanje snimanja u kratkotrajnoj totalnoj anestziji tj analgosedaciji. Ukoliko niste saglasni sa ovim vidom anestezije, procedura se može obaviti  uz primenu lokalnog anestetika u vidu spreja za grlo i aplikacije sedativa intravenski.

Tokom procedure, ležaćete ravno, najčešće na levoj strani. Lekar ili sestra postaviće Vam mali štitnik za zube, koji će omogućiti lakše plasiranje endoskopa i zaštitu aparata, ali i zuba od akcidentalnog snažnog  ugriza.  Nakon toga će lekar pristupiti plasiranju endoskopa, a putem gastroskopa u stomak će biti usmeren vazduh što će olakšati snimanje. Ponekad, kada je potrebno, kroz opseg se može ubaciti instrument koji služi za uzorkovanje tkiva u cilju biopsije.


Rizici i oporavak nakon snimanja

Ovako izvedena gastroskopija trajaće 15-30 minuta, a nakon kratkog oporavka, bićete otpušteni iz ordinacije.

Neposredno posle postupka, možete imati simptome kao što su bol u grlu i nadražajni kašalj, kao i nadutost stomaka. Ukoliko se prilikom gastroskopije izvodi biopsija ili neka od terapijskih procedura, povećava se i mogućnost pojave minimalnih krvarenja, koja prestaju za 24-48 sati.

 

Gastroskopija - pregled profesora Lukačevića - Cena: 10.000 din.

Gastroskopija sa anestezijom - pregled profesora Lukačevića - Cena: 15.000 din.