PROFESIONALNA REHABILITACIJA


Medicinske metode koje Vam pomažu da na
stručan i proveren način vodite kvalitetan način životaRehabilitacija podrazumeva ponovo uspostavljanje pređašnjeg stanja pacijenta, primenom određenih fizioterapijskih procedura.


Rehabilitacija je veoma važna medicinska oblast čiji su glavni ciljevi:

▫ ublažavanje ili eliminisanje bolova
▫ poboljšanje  cirkulacije
▫ povećanje pokretljivosti
▫ poboljšanje metabolizma
▫ ubrzavanje zarastanja kostiju posle preloma
▫ ublažavanje otoka
▫ poboljšanje elastičnosti tkiva
▫ poboljšanje kardiološke i respiratorne funkcije
▫ osposobljavanje pacijenata za vođenje kvalitetnog načina života
◊ U savremenom dobu gde se čini da je sve dostupno i lako, suočavamo se sa posledicama neadekvatno obavljenih terapija i načina na koji je obavljana rehabilitacija, što u nekim slučajevima može ugroziti život i zdravlje pacijenta.

◊ Vodeći se osnovnim postulatom medicine: ne naškoditi pacijentu, veoma je važno da posle određenih zdravstvenih problema, stanja, povreda, oštećenja, pacijent ima odgovarajući medicinski tretman, koji je definisan protokolima i koji je vođen od strane edukovanog rehabilitacionog tima.


Poliklinika GRACIA MEDIKA ima svoj REHABILITACIONI TIM koji čine:

▫ lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
▫ specijalisti različitih grana medicine (konsultanti) u zavisnosti od vrste bolesti i stanja
▫ fizioterapeut
▫ radni terapeut
▫ medicinska sestra


MEDICINSKA REHABILITACIJA CERVIKALNOG SINDROMA ima za cilj da poveća pokretljivost kičme i ublaži bolove. Pored lekova, najčešće metode fizikalne terapije su:

▫ elektroterapija
▫ kineziterapija
▫ ultrazvuk


MEDICINSKA REHABILITACIJA PACIJENATA SA OŠTEĆENJEM PERIFERNOG MOTORNOG NEURONA: periferni nervi imaju sposobnost obnavljanja, tako da je funkcionalan oporavak moguć.

▫ elektroterapija (tens, elektrostimulacija...)
▫ kineziterapija
▫ termoterapija (peloid, parafin....)


MEDICINSKA RAHABILITACIJA PACIJENATA SA MULTIPLOM SKLEROZOM:

▫ kineziterapija (aktivne i pasivne vežbe za očuvanje obima pokreta u zglobovima)
▫ elektroterapija
▫ manuelna masaža (mehanoterapija)MEDICINSKA REHABILITACIJA REUMATOLOŠKIH PACIJENATA: ima za cilj da poboljša cirkulaciju, da ublaži bolove, spreći kontrakture i atrofiju mišića, očuva radnu sposobnost...

U hroničnom stanju reumatoloških bolesti najčešće se primenjuju:

▫ elektroterapija
▫ laseroterapija
▫ ultrazvučna terapija
▫ kineziterapijaMEDICINSKA RAHABILITACIJA PACIJENATA SA MIOFIBROZITISOM (bolest fibroznih vlakana mišićnog tkiva). Najčešća terapija:

▫ laseroterapija
▫ elektroterapija (dijadinamičke struje, interferentne struje, TENS)
▫ ultrazvučna terapija


MEDICINSKA REHABILITACIJA PACIJENATA SA CELULOPATIJOM (fibrozitis potkožnog vezivnog i masnog tkiva - izgled pomorandžine kore). Najčešća fizikalana terapija:

▫ ultrazvučna terapija u kombinaciji sa masažom
▫ laseroterapija
▫ kineziterapija


MEDICINSKA REHABILITACIJA KOD BURZITISA (zapaljenski proces u zglobnim vrećicama sa sinovijalnom tečnošću):

▫ elektroterapija
▫ interferentne struje
▫ kineziterapija
▫ ultrazvučna terapija


MEDICINSKA REHABILITACIJA KOD TENDINITISA (zapaljenja vezivnog tkiva tetive) i TENDOSINOVITISA (zapaljenje omotača ovojnice tetiva):

▫ laseroterapija
▫ elektroterapija
▫ magnetoterapija


MEDICINSKA REHABILITACIJA KOD POSTTRAUMATSKIH STANJA:

▫ magnetoterapija
▫ kineziterapija
▫ interferentne struje


MEDICINSKA REHABILITACIJA KOD POVREDE MIŠIĆA:

▫ elektroterapija
▫ kineziterapija
▫ ultrazvučna terapija

 

MEDICINSKA REHABILITACIJA KOD POVREDE MEKIH TKIVA:

▫ elektroterapija
▫ magnetoterapija
▫ kineziterapija
▫ laseroterapijaMEDICINSKA REHABILITACIJA KOD PRELOMA POSLE IMOBILIZACIJE:

▫ ultrazvučna terapija
▫ masaža
▫ primena parafina, peloida
▫ magnetoterapija
▫ kineziterapija


MEDICINSKA REHABILITACIJA POSLE RUPTURE AHILOVE TETIVE:

▫ kineziterapija
▫ masaža
▫ ultarzvučna terapija
▫ dijadinamičke, interferentne struje


MEDICINSKA REHABILITACIJA KOD DIJABETIČARA:

▫ elektroterapija
▫ kineziterapija
▫ laseroterapija
▫ magnetoterapija


MEDICINSKA REHABILITACIJA PACIJENATA SA OŠTEĆENJEM PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA:

▫ elektroterapija
▫ dijadinamičke struje
▫ laseroterapija
▫ TENS


MEDICINSKA REHABILITACIJA U SPORTU ima za cilj da sačuva pokretljivost (kičme, zglobova), mišićnu masu i omoguć ponovo fizičku aktivnost sportiste.


▫ kineziterapija
▫ elektroterapija
▫ dijadinamičke, interferentne struje
▫ manuelne masaže
▫ laseroterapija
▫ magnetoterapija
▫ TENS
▫ PRP metoda