Gracia Medika

Biopsija Grlića Materice u Anesteziji

 

Biopsija grlića Materice u anesteziji - PH nalaz

Medicinska procedura zahvaljujući kojoj će vaš lekar utvrditi eventualno postojanje premalignih promena na grliću jeste biopsija grlića materice. Ukratko, samom procedurom se uzima uzorak dela tkiva na kojem su se pojavile promene, pa se on šalje dalje na histopatološku analizu.

Kada se dobiju rezultati analiza sprovodi se lečenje, koje može biti izuzetno uspešno ukoliko se sprovede na vreme.

Kako bi na vreme i lekar uočio sve promene na grliću materice, svaka žena mora redovno da odlazi na ginekološke preglede.

Kompletna procedura traje oko 30 minuta, a biopsija grlića materice (cerviksa) ima za cilj postavljanje konačne dijagnoze kao i samog lečenja.

Kako i zašto se radi?

Ukoliko vaš izabrani lekar tokom kolposkopije uoči polja na grliću materice koja su, sama po sebi atipična, on će predložiti ovu proceduru, ali i nakon Papa testa takođe može zatražiti biopsiju grlića materice.

Uglavnom se intervencija radi nakon ciklusa žene, a jako je bitno da pacijentkinje imaju u tom trenutku uredne bakteriološke briseve.

Zbog komfora pacijentkinje intervencija se radi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji, te će za pripremu biti potrebna i krvna analiza, kao i saglasnost interniste za uvođenje u opštu anesteziju. Takođe, biopsija može da se radi i u lokalnoj anesteziji.
Kada lekar u toku intervencije uzme uzorak tkiva sa mesta na kojima se sve pokazala atipija, onda se sam uzorak šalje na histopatološku analizu kako bi se i utvrdio karakter promene.

Nakon biopsije bitno je da se pacijentkinja pridržava određenih saveta kao što je: izbegavanje vaginaleta i preparata koji dolaze u kontakt sa vagininom unutrašnjošću, izbegavanje tampona kao i uzdržavanje od seksualnih odnosa.

Dakle, biopsija grlića materice jeste brza, bezbolna i jednostavna intervencija. Radi se u lokalnoj, a samo u izuzetno malom broju slučajeva u kratkotrajnoj opštoj venskoj anesteziji

Kako se radi?

Sve podseća na klasičan ginekološki pregled koji se u ovom slučaju završava sa uzimanjem dela tkiva grlića materice koji je potrebno poslati na patohistološku analizu.

Pacijentkinja će tokom pregleda biti smeštena na ginekološkom stolu, ležaće na leđima, a lekar će veoma nežno postaviti instrument (spekulum) kako bi pregledao vaginu i grlić materice.

Pre zakazane biopsije potrebno je uraditi i kolposkopski pregled, u toku koga se grlić premazuje sa 3% sirćetnom kiselinom, otklanja se višak sluzi, a nakon čega se sluznica grlića materice bubri te i promene postanu vidljivije.

U sledećem koraku lekar će premazati grlić Lugolovim jodnim rastvorom.

Upravo jodom iz Lugolovog rastvora zdrava sluznica se se obojiti u tamno mrko, dok ona koja je izmenjena će ostati svetla i sa tog mesta će lekar uzeti ciljanu biopsiju koju će poslati na patohistološku analizu.

U medicinskoj praksi postoji nekoliko tehnika za izvođenje biopsije grlića materice: punch biopsija, konus biopsija i endocervikalna kiretaža (ECC), a koju će vaš lekar koristiti to zavisi isključivo od karakteristika same promene.

Kako se pripremiti?
Napomenuli smo da se sama intervencija sprovodi u lokalnoj, paracervikalnoj analgeziji ili kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji a uglavnom se i radi zajedno sa endocervikalnom kiretažom- biopsijom i kiretažom materične šupljine.

U slučaju da se biopsija radi u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji, bitno je da se pacijentkinja suzdržava od hrane i vodi najmanje 4 sata pre same intervencije. Naravno, i saglasnost lekara kao i krvna grupa su obavezne analize pre same intervencije.

U sklopu same pripreme jako je bitno da razgovarate sa svojim lekarom. Pitajte ga sve o nedoumicama koje imate, ali i informišite o vašem trenutnom zdravstvenom stanju i eventualnim problemima.

Jako je važno da obavestite i lekara ukoliko sumnjate na trudnoću ili vam je ona potvrđena, kao i svim mogućim lekovima koje eventualno koristite u redovnoj terapiji.

Sa lekarom razgovarajte i o eventualnim alergijama na lekove i hranu, i potražite savet oko privremenog prestanka uzimanja lekova koji mogu sprečiti zgrušavanje krvi. Tu mislimo na lekove kao što su: Aspirin, Plavix, Clopidix, Farin, Sincum, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Fraxiparin.

Takođe, jako je bitno i da sa lekarom razgovarate ukoliko se lečite ili ste se lečili od neke polno prenosive infekcije - Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma, HPV.

Takođe, najmanje dan pre zakazane biopsije nemojte imati seksualne odnose, ne koristite vaginalnu terapiju (vaginalete ili vaginalne kreme) kao i trampone.

Savet jeste da biopsiju obavezno zakažete van perioda menstrualnog krvarenja.

Šta nakon biopsije grlića materice?
Pacijentkinje mogu osećati dan ili dva nakon izvršene biopsije određeni bol u predelu vagine.

Oskudno vaginalno krvarenje ili krvav vaginalni sekret može se pojaviti nedelju dana nakon izvršene biopsije.

Savet ženama koje idu na pregled jeste i da nedelju dana nakon biopsije ne koriste tampone i nemaju seksualne odnose. To je pre svega potrebno kako bi mesto sa kog je uzeta biopsija moglo brže da zaraste.

Takođe, ne preporučuje se ni da se žena izlaže napornoj fizičkoj aktivnosti dan nakon biopsije.

U situaciji kao što su: obilno vaginalno krvarenje, jak bol u stomaku kao i neprijatan vaginalni sekret potrebno je odmah javiti se lekaru.

Šta govore rezultati?
Nekoliko dana se čeka histopatološki nalaz koji može isključivo da tumači ginekolog. Sami rezultati ove intervencije mogu biti abnormalni i normalni.

Abnormalni se izražavaju kroz oznaku CIN (cervikalna intraepitalna neoplazija) i oni mogu biti: CIN 1 što označava prisustvo abnormalnosti blažeg karaktera, CIN 2 koje označava prisustvo srednje razvijenih abnormalnosti kao i CIN3 nalaz koji označava prisustvo težih oblika abnormalnosti.

Jako je bitan i sam emotivni aspekt ne samo rezultata već i pripreme za biopsiju grlića materice. Iskustva naših pacijentkinja su veoma različita, a koja se tiču upravo ove intervencije.

Na primer neke pacijentkinje imajući u vidu svoju porodičnu anamnezu u kojoj su i postojala oboljenja grlića materice, na samu intervenciju gledaju na nešto što i moraju da prođu. Intervencija im daje sigurnost da su zdrave, ili mogućnost da otkriju promene na vreme koje će i izlečiti.

Ipak, ukoliko se na rutinskom ginekološkom pregledu kolposkopije otkrije neka promena, većina žena će odmah pomisliti na najgore.

Jako je važno da o svim aspektima same intervencije, o vašim osećanjima, strahovima, eventualnim promenama u organizmu razgovarate sa svojim lekarom, ali i sa ljudima koji vas okružuju.

Najbitnija stvar u svemu ovome jeste da se sve promene otkriju na vreme, u ranom stadijumu, a zahvaljujući današnjoj medicini one mogu da se leče i izleče.

Lečenje nakon biopsije

Nakon što se završi kompletna intervencija i pristignu histopatološke analize tkiva, nalaz može biti normalan (da su uočene promene benigne) kao i patološki (koji nam ukazuje na prisustvo malignih ćelija).

U slučaju da biopsija grlića materice ukazuje na prisustvo malignih ćelija, za pacijetkinju je obavezno pravilno lečenje.

Kada sagledamo, postoji tri tipa odnosno stadijuma malignih oboljenja koja mogu zahvatiti grlić materice.

Prvi jeste da su ćelije blago izmenjene ((L SIL, CIN I), drugi da su ćelije znatno izmenjene (H SIL, CIN II, CIN III, Ca in situ) i treći da su ćelije invazivnog karcinoma.

Treći po učestalosti jeste upravo karcinom grlića materice i to kada pogledamo maligna oboljenja kod žena. Razlog za to su pre svega neredovne ginekološke kontole jer sve moguće promene kada su u početnoj fazi one mogu uspešno i da se izleče.

Kako bi se obavila biopsija grlića materice potrebno je prethodno uraditi PAPA bris, kolposkopski nalaz, cervikalni bris i vaginalni sekret.

Nakon same intervencije prva kontrola se obavlja za 6 nedelja, pri ćemu se savetuje pacijentkinji da u tom periodu nema seksualne odnose i ginekološke preglede ukoliko je to moguće.

Biopsija grlića materice jeste brza, jednostavna i što je najbitnije bezbolna medicinska metoda koja se radi u lokalnoj anesteziji.

Oporavak nakon biopsije

Ukoliko vam je lekar savetovao da se uradi ne bi trebalo da odlažete taj datum, jer je jako bitno da se sve promene uoče na vreme.

Oporavak nakon biopsije zavisi od vrste anestezije i uglavnom je veoma kratak, a pacijentkinja uglavnom nakon intervencije je sposobna za sve redovne dnevne aktivnosti. Sa druge strane u slučaju opšte anestezije potrebno je do sat vremena maksimalno da pacijentkinja miruje, a ono što je normalno jeste da posle izvršene biopsije pacijentkinja oskudno krvari nekoliko dana.

 
Biopsija grlića Materice u anesteziji sa PH nalazom

*ŠTA JE BIOPSIJA?

Biopsija materice je ginekološka intervencija koja se obavlja na grliću materice. Biopsijom je moguće potvrditi postojanje prekanceroznih promena u ranom stadijumu i na vreme početi sa lečenjem.

 

*KADA JE POTREBNO URADITI BIOPSIJU?

Ginekolog odlučuje o potrebi za biopsijom materice posle obavljenog kolposkopskog pregleda i na osnovu rezultata PAPA testa. Ukoliko je nalaz atipičan, utvrđeno je postojanje ranica na grliću materice, uočljive su neravne i nepravilne promene, iznad nivoa sluzokože, biopsija sa pato-histološkim nalazom je od izuzetne važnosti za određivanje daljeg toka lečenja.

 

*KAKO IZGLEDA INTERVENCIJA?

Biopsija se radi u lokalnoj anesteziji, tako da je praktično bezbolna intervencija. Uz pomoć specijalnih instrumenata uzima se uzorak tkiva (na onim mestima gde su prisutne promene) i zatim se šalje na pato-histološku analizu na osnovu koje se preduzimaju dalje mere lečenja.

Biopsija Grlića Materice u Anesteziji sa PH Nalazom

SVAKA PROMENA KOJA JE DIJAGNOSTIKOVANA  U RANOJ FAZI I NA VREME PREDUZETO ODGOVARAJUĆE LEČENJE, MOŽE BITI POTPUNO IZLEČENA.Za sve informacije:

Moguće uplate iz inostranstva putem platnih kartica

Ginekoloski Pregled Akcija
Pozovite